خارج از مرکز

خارج از مرکز (1)

در تاریخ یازدهم مرداد 1394، درهتل لاله‌ی تهران، تفاهم‌نامه‌ی همکاری­‌های گردش­‌گری و میراث فرهنگی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق، در پایان اولین نشست کمیته فنی مشترک گردش‌­گری