ز فروردین شد شکفته چمن                 گل نوشد زیب دشت و دمن

کجایی ای نازنین گل من

بهار آمد با گل و سنبل                 ز بیداد گل نعره زد بلبل

دل بلبل نازک است ای گل             دل او را از جفا مشکن

بهار از گل سایبان دارد                 دریغا کز پی خزان دارد

خوش آن کس کاو یاری جوان دارد

بتی تازه با شراب کهن

دلم گشت از چرخ بوقلمون                   چو جام می لب به لب پرخون

غم عشقت شد برغمم افزون

شد از ستمت           ز دست غمت

غرق خون دل من

مجنون دل من             محزون دل من

پر ز خون دل من

نگارا رحمی نما به چشم ترم                     کهمن از زلفت بتا شکسته ترم

اگر بردم جان از غم دوران             ز درد فراق تو جان نبرم

عزیز دلم بت چگلم آبروی چمن                   بهار مرا خزان منما نازنین گل من

                                                                                     

                                                                             سروده ملکالشعرای بهار

Transliteration:

(English translation by Shervin M. Goudarzi)

ze farvardin shod shekofte chaman               gol no shod zib-e dasht-o-daman

kojayi ey nāzanin gol-e man

bahār āmad bā gol-o-sonbol                           ze bidād-e gol na’re zad bolbol

del-e bolvol nāzok ast ey gol                        del-e ū rā az jafā mashekan

bahār az gol sāyebān dārad                          darighā kaz pey khazān dārad

khows ān kas kow yāri javān dārad

boti tāze bā Sharāb-e kohan

delam gasht az charkhe būghalamūn              cho jām-e mey lab-be-lab por khūn

gham-e eshghat shod bar ghamam afzūn

shod az setamat       ze dast-e ghamat

ghargh-e khūn del-e man

majnūn del-e man     mahzūn del-e man

por ze khūn del-e man

negārā rahmi namā be cheshm-e taram         ke man az zolfat botā shekaste-taram

agar bordam jān az gham-e dowrān              ze dard-e farāgh-e to jān nabaram

azīz-e delam bot-e chegelam āberūy-e chaman

bahār marā khazān manamā nāzanīn gol-e man

Composed by Malek al-Sho’ara Bahār

In March the grassland is born;

Flowers beautify plains and decor;

                                                 Where are you my beloved floret?

Spring came and brought blossom;

when saw the flowers, the nightingale felt so awesome;

“Oh Floret!” He is very soft-hearted;

Do not vex him cold-hearted;

Shades of Spring are of flowers;

Alas! The autumn comes then after;

Good for a man who has a young love;

A young dearest with old wine;

I feel blue in this cruel time;

It’s like a wine bowl but full of crime;

The grief of your love hardened my sorrow;

By your oppression;

                             By your dejection;

                                                My heart became full of sorrow;

My heart is crazy about you!

My heart is also feeling blue!

O! My sweetheart show mercy on my weeping eyes;

I am so weaker than your hairs, sweetheart!

Even though I survived in tough time;

But I can’t bear your separateness this one-time!

O honey! You are the expression of the dear green!

Please don’t change my spring to autumn, O my queen!

اخبار

در قالب برنامه سازمان یونسکو؛ فراخوان مسابقه عکاسی «جاده ابریشم از دیدگاه جوانان» منتشر شد.

19 آبان 1398
در قالب برنامه سازمان یونسکو؛ فراخوان مسابقه عکاسی «جاده ابریشم از دیدگاه جوانان» منتشر شد.

در قالب برنامه سازمان یونسکو؛ فراخوان مسابقه عکاسی «جاده ابریشم از دیدگاه جوانان» منتشر شد.   مسابقه عکاسی «جاده ابریشم از دیدگاه جوانان» به عنوان یک برنامه آموزشی بصری و...

فاز دوم کارگاه ظرفیت سازی ایران با عنوان سیاهه برداری از میراث فرهنگی ناملموس با محوریت اجتماعات محلی

30 مهر 1398
فاز دوم کارگاه ظرفیت سازی ایران با عنوان سیاهه برداری از میراث فرهنگی ناملموس با محوریت اجتماعات محلی

مرکز میراث ناملموس تهران با همکاری معاونت میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین دفتر منطقه ­ای یونسکو در تهران، فاز دوم کارگاه ظرفیت ­سازی ایران...

اتمام داوری مسابقه عکاسی

22 مرداد 1398

به دنبال تصویب برگزاری دومین مسابقـه‌ی بین‌المـللی عکاسی مرکـز میراث نامـلموس تهـران با عـنوان «میراث فرهنگی ناملموس و جوانان» در شورای حکام مرکز و پس از تعیین هیئت ‌داوران و...

تمدید مهلت ارسال آثار دومین مسابقه عکاسی بین‌المللی «میراث فرهنگی ناملموس و جوانان» توسط مرکز میراث ناملموس تهران

18 بهمن 1397
تمدید مهلت ارسال آثار دومین مسابقه عکاسی بین‌المللی «میراث فرهنگی ناملموس و جوانان»  توسط مرکز میراث ناملموس تهران

تمدید مهلت ارسال آثار دومین مسابقه عکاسی بین‌المللی «میراث فرهنگی ناملموس و جوانان» توسط مرکز میراث ناملموس تهران به گزارش دبیرخانه دومین مسابقه بین­ المللی عکاسی مرکز میراث ناملموس تهران...