دسته: لبنان

الزجل، سرودن و خواندن شعر

نام عنصر الزجل، سرودن و خواندن شعر کشور لبنان سال ثبت ۲۰۱۴ توضیحات مختصر الزجال نوعی شعر عامیانه لبنانی است که در مراسم‌های اجتماعی و خانوادگی و در زندگی روزمره دکلمه یا خوانده می‌شود. مجریان، اعم از زن و مرد، خود را به صورت فردی یا جمعی در موضوعات مختلفی از

ادامه مطلب