برنامه کارگاه آموزشی آشنایی با تدوین پرونده­ های ثبتی در حوزه میراث فرهنگی ناملموس

16 تیرماه 1400

ردیف

عنوان فعالیت

ساعت

 نشست صبح چهارشنبه، 16 تیرماه

 

۱

قرآن و سرود ملی

08:30 تا 08:35

۲

سخنرانی افتتاحیه و خوشامدگویی آقای دکتر رضا سجودی، سرپرست مرکز میراث ناملموس تهران

08:35 تا 08:40

۳

سخنرانی آقای دکتر محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

08:40 تا 09:00

۴

آقای دکتر رضا سجودی، سرپرست مرکز میراث ناملموس تهران

“مفاهیم کلیدی کنوانسیون 2003”

09:00 تا 10:30

۵

استراحت میان برنامه

10:30 تا 10:40

۶

آقای دکتر مصطفی پورعلی، مدیر کل ثبت و حریم آثار، حفظ و احیا میراث معنوی و طبیعی

“معرفی آیین­نامه پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس شهرها و روستاها”

10:40 تا 11:00

۷

آقای دکتر فرید قاسملو، سرپرست دانشنامه پزشکی اسلام و ایران

تبیین استانداردهای محتوایی پرونده­های طب سنتی”

11:00 تا 12:30

نشست بعداز ظهر چهارشنبه، 16 تیرماه

 

۹

خانم سیما حدادی، رییس اداره ثبت و پاسداری میراث فرهنگی ناملموس

“ثبت ملی میراث فرهنگی ناملموس”

13:۴۰ تا 14:۰۰

۱۰

آقای شروین گودرزی، مدیر بخش میراث ناملموسِ مرکز میراث ناملموس تهران

“معرفی کلیات پرونده­های ثبت جهانی  در حوزه میراث فرهنگی ناملموس، نمونه موردی: ماساژ سنتی تایلندی”

14:۰۰ تا 16:00