ملاقات نماینده مرکز میراث ناملموس تهران با دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ارمنستان

امروز ۷ مرداد ۹۴، ملاقاتی فی‌ما‌بین صدری شریفی امور بین الملل مرکز میراث فرهنگی ناملموس با آقای واهرام کازهویان، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ارمنستان

وخانم استلا ملکونیان معاون دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ارمنستان، در کمیسیون ملی یونسکو در ایروان صورت گرفت. کمیسیون ملی ارمنستان ضمن تقدیر از فعالیت‌های این مرکز در سطح منطقه بر لزوم همکاری‌های بیشتر و بالاخص برگزاری کارگاه آموزشی در ارمنستان تأکید کرد.

همچنین طبق در خواست مرکز میراث ناملموس تهران مقرر شد تا پروژه مطالعاتی مشترک در زمینه‌ی میراث فرهنگی ناملموس با همکاری کشور ارمنستان اجرا شود.