تاریخچه تاسیس

تاریخچه تاسیس

کشور جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۶، به عنوان چهلمین عضو، به کنوانسیون ۲۰۰۳ پیوست. در ۲۸ آوریل ۲۰۱۰، توافق‌نامه‌ای برای تأسیس مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی تحت نظارت یونسکو، میان دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) امضاء شد. این توافق‌نامه در تاریخ ۱۳ژوئن ۲۰۱۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران رسید، و مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی تحت نظارت یونسکو (مرکز میراث ناملموس تهران)، در ۱۰ نوامبر ۲۰۱۲ با شرکت نمایندگان و سفرا ۶۸ کشور خارجی، نماینده‌ی دبیر کل یونسکو، و مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی افتتاح شد.

محل استقرار مرکز

مرکز میراث ناملموس تهران هم‌اکنون در مکان استقرار دائمی خود، در عمارت کوشک، واقع در خیابان فردوسی، خیابان شهید تقوی، مستقر است. این عمارت از آثار معماری متعلق به دوره‌ی تحول معماری ایران (اواخر دوره‌ی قاجاریه) می‌باشد که به شماره‌ی ۱۸۳۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.