اولین نشست هیئت اجرایی مرکز میراث ناملموس

اولین نشست هیئت اجرایی مرکز میراث ناملموس برگزار گردید.

اولین نشست هیئت اجرایی مرکز میراث ناملموس تهران با حضور نمایندگانی از کشورهای قزاقستان و تاجیکستان

به همراه اعضای کارشناس هیئت اجرایی شامل خانم دکتر آتوسا مومنی و نماینده‌ای از دفتر ثبت، حفظ و احیاء میراث طبیعی و معنوی سازمان میراث فرهنگی و کارکنان مرکز میراث ناملموس تهران به ریاست آقای دکتر محمدحسن طالبیان، رییس شورای حکام مرکز و معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد.

اولین نشست هیئت اجرایی مرکز میراث ناملموس تهران، طبق برنامه‌ی‏ زمانی از پیش اعلام‌شده، در تاریخ ۲۰ و ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ در مقر دائمی این مرکز واقع در عمارت کوشک برگزار شد. یداله پرمون، رئیس مرکز میراث ناملموس تهران، دبیری اجرایی این نشست را به عهده داشت. در خلال برگزاری جلسات دوروزه‌ی هیئت اجرایی، اعضا به بررسی اصلاحات پیشنهادی روی برخی از بندها و مواد Basic Text پرداختند. در ادامه‌ی جلسات و با توجه به نزدیک شدن به زمان ارزیابی رسمی یونسکو از مرکز میراث ناملموس تهران، حاضرین در مورد نحوه‏‏ی نگارش و تهیه‌ی گزارش عملکرد دوره‌ای مرکز که در اختیار ارزیابان یونسکو قرارخواهدگرفت، نظراتشان را مطرح کردند.

لازم به ذکر است که علی‌رغم هماهنگی‌های انجام‌شده، نماینده‌ای از دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران و کمیسیون ملی یونسکو، برای شرکت در جلسات نشست هیئت اجرایی حضور نداشت.