برگزاری نشست آموزشی میراث‌ناملموس برای کارشناسان طب سنتی

برگزاری نشست آموزشی میراث‌ناملموس برای کارشناسان طب سنتی

مرکز میراث ناملموس تهران، با همکاری دفتر ثبت آثار سازمان میراث فرهنگی، اولین نشست آموزشی میراث فرهنگی ناملموس را برای کارشناسان وزارت بهداشت، با هدف ظرفیت‌سازی و آگاهی افزایی،در تاریخ ۱۳و ۱۴ مرداد ۹۴ برگزار کرد.

یداله پرمون رئیس مرکز میراث ناملموس تهران، در این نشست کارشناسان وزارت بهداشت را با مقولاتی از قبیل مفاهیم و مبانی میراث فرهنگی ناملموس، مصادیق میراث فرهنگی ناملموس، نحوه‌ی پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس، شناسایی و سیاهه‌برداری از میراث فرهنگی ناملموس، آشنا ساخت.

طب سنتی ایران یکی از مصادیق شاخص میراث فرهنگی ناملموس ایران است که علوم، شیوه‌ها، و فنون مختلفی را در خود جای داده است. با توجه به اینکه وزارت بهداشت متولی طب سنتی است، برگزاری این نشست آموزشی دو روزه برای بدنه کارشناسی این مجموعه ضروری به نظر می‌رسید.