مرکز میراث ناملموس تهران سومین نشست تخصصی بین‌المللی خود را برگزار می‌کند

سومین نشست تخصصی بین‌المللی مرکز میراث ناملموس تهران با موضوع ((پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس برای پایدارسازی محیط‌زیست)) در تاریخ سوم و چهارم اردیبهشت ۹۶ با همکاری

، کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو مستقر در دانشگاه شهید بهشتی، بنیاد ایران‌شناسی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور در دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

در این نشست دوروزه، متخصصانی از کشورهای ارمنستان، تاجیکستان، ترکیه، قزاقستان، انگلستان، استرالیا و گروهی از متخصصان داخلی در موضوعات:

–         نقش میراث فرهنگی ناملموس در تثبیت نظارت پایدار بر محیط‌زیست

–         اهمیت محیط‌زیست و منابع آن در تحقق عناصر میراث فرهنگی ناملموس

–         تعارض‌های بالقوه بین تحقق عناصر میراث فرهنگی ناملموس و حفاظت از محیط‌زیست

–         رویکردهای مذهبی و فلسفی به مسئله

–         حقوق مرتبط اجتماعات بومی و محلی و طایفه‌ای به ارائه‌ی مقاله و سخنرانی خواهند پرداخت.

محل برگزاری این نشست تخصصی بین‌المللی در سالن همایش دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی تهران خواهد بود.