چهارمین نشست عادی شورای حکام مرکز میراث ناملموس تهران

چهارمین نشست عادی شورای حکام مرکز میراث ناملموس تهران

چهارمین نشست عادی شورای حکام مرکز میراث ناملموس تهران در روزهای دوازدهم و سیزدهم شهریورماه، به ریاست دکتر محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با حضور دکتر حجت‌الله ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، اعضای متخصص مرکز، و نمایندگان کشورهای عضو مرکز در هتل فردوسی تهران برگزار شد.

 این نشست با خوشامدگویی رضا سجودی، سرپرست مرکز، و سخنرانی افتتاحیه دکتر طالبیان آغاز شد. جلسه افتتاحیه با قرائت پیام نماینده یونسکو در شورای حکام مرکز توسط سرپرست دفتر منطقه‌ای یونسکو، خانم دکتر مریم سلطان زاده پایان یافت.

در نخستین جلسه‌ی کاری این نشست موضوعات زیر در دستور کار قرار داشت: انتخاب رییس مرکز، انتخاب دبیر جلسات، و انتخاب کشورهای عضو شورای حکام مرکز در دوره زمانی ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲٫

در دومین جلسه‌ی کاری این نشست گزارش فعالیت‌های مرکز از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ و گزارش مالی مرکز به تصویب اعضای شورای حکام رسید.

نخستین جلسه‌ی روز دوم نشست شورای حکام مرکز در ساعت ۹ صبح با موضوع بحث و تبادل نظر در مورد برنامه‌ی کاری سال آینده‌ی مرکز آغاز شد. در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر اعضای شورای حکام، برنامه‌ی کاری پیشنهادی مرکز و تاریخ و محل برگزاری پنجمین نشست عادی شورای حکام به تصویب اعضا رسید. شایان ذکر است در این جلسه سفیر محترم تاجیکستان جناب آقای نعمت الله امام زاده و جناب آقای شفیق شرق، وابسته فرهنگی سفارت افغانستان، حضور داشتند.

چهارمین نشست شورای حکام مرکز میراث ناملموس تهران در بعدازظهر روز ۱۳ شهریور با سخنرانی دکتر محمد حسن طالبیان خاتمه یافت.