برنامه کارگاه آموزشی آشنایی با تدوین پرونده­ های ثبتی در حوزه میراث فرهنگی ناملموس

۱۶ تیرماه ۱۴۰۰

ردیف

عنوان فعالیت

ساعت

 نشست صبح چهارشنبه، ۱۶ تیرماه

 

۱

قرآن و سرود ملی

۰۸:۳۰ تا ۰۸:۳۵

۲

سخنرانی افتتاحیه و خوشامدگویی آقای دکتر رضا سجودی، سرپرست مرکز میراث ناملموس تهران

۰۸:۳۵ تا ۰۸:۴۰

۳

سخنرانی آقای دکتر محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

۰۸:۴۰ تا ۰۹:۰۰

۴

آقای دکتر رضا سجودی، سرپرست مرکز میراث ناملموس تهران

“مفاهیم کلیدی کنوانسیون ۲۰۰۳”

۰۹:۰۰ تا ۱۰:۳۰

۵

استراحت میان برنامه

۱۰:۳۰ تا ۱۰:۴۰

۶

آقای دکتر مصطفی پورعلی، مدیر کل ثبت و حریم آثار، حفظ و احیا میراث معنوی و طبیعی

“معرفی آیین­نامه پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس شهرها و روستاها”

۱۰:۴۰ تا ۱۱:۰۰

۷

آقای دکتر فرید قاسملو، سرپرست دانشنامه پزشکی اسلام و ایران

تبیین استانداردهای محتوایی پرونده­های طب سنتی”

۱۱:۰۰ تا ۱۲:۳۰

نشست بعداز ظهر چهارشنبه، ۱۶ تیرماه

 

۹

خانم سیما حدادی، رییس اداره ثبت و پاسداری میراث فرهنگی ناملموس

“ثبت ملی میراث فرهنگی ناملموس”

۱۳:۴۰ تا ۱۴:۰۰

۱۰

آقای شروین گودرزی، مدیر بخش میراث ناملموسِ مرکز میراث ناملموس تهران

“معرفی کلیات پرونده­های ثبت جهانی  در حوزه میراث فرهنگی ناملموس، نمونه موردی: ماساژ سنتی تایلندی”

۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰