ارمنستان

ارمنستان

armanestanارمنستان با نام رسمی جمهوری ارمنستان،کشوری درقفقازجنوبی به پایتختیایرواناست. زبان ارمنی، زبان رسمی کشورارمنستاناست. مساحت ارمنستان ۲۹٬۷۴۳ کیلومتر مربع (۱۴۳ام در جهان)است و حدود ۳٬۰۶۰٬۰۰۰ نفر جمعیت دارد

.

ارمنستان در قفقاز جنوبی در میان دریای سیاه و دریای خزر قرار دارد که مرز میان آسیا و اروپا محسوب می‌شود. همسایگان ارمنستان در غرب ترکیه، در شمال گرجستان، در شرق جمهوری آذربایجان، و در جنوب ایران و نخجوان می‌باشند. کشور ارمنستان مابین مدارهای۳۸درجهو۴۲درجه شمالیو نصف النهارهای۴۳درجهو۴۷درجه شرقیقرار گرفته است.

armenia

ارمنستان کشوری کوهستانی و پرباران و  محاط در خشکی است. پوشش گیاهی این کشور از نوع بیابانی خشک و نیمه‌بیابانی کوهستانی و در امتداد رودها، چمن‌زارها و بیشه‌زار است. اقلیم فلات ارمنستان قاره‌ای نیمه‌مداری است. میانگین دمای آن در ژانویه بین ۳- تا ۱۵- درجه سانتی‌گراد و در ژوئن بین ۱۵ تا ۲۰ درجه و در چاله‌ها تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد است. میانگین بارندگی سالانه آن ۳۰۰ تا ۸۰۰ میلی‌متر است که در چاله‌ها از ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر در سال در نوسان است.