ترکیه

ترکیه

Flag of Turkey.svg

ترکیه با نام رسمی جمهوری ترکیه،کشوریاوراسیاییاست که بخش بزرگ کشور یعنیآناتولییاآسیای کوچکدر جنوب باخترآسیاوخاورمیانهواقع است و بخش کوچکی نیز به نامتراکیهدر منطقه‌­ی  بالکان(منطقه‌ای در جنوب خاوراروپا)قرار دارد. پایتخت ترکیه، آنکارا و زبان رسمی آن،ترکی (استانبولی)است.

ترکیه حدود ۷۶ میلیون تن (برآورد ۲۰۱۳) جمعیت دارد. پهناوری ترکیه ۷۸۳٬۵۶۲ کیلومتر مربع (۳۷ام) است

turkey

.

ترکیه در خاور با کشورهایایران،جمهوری آذربایجان(نخجوان)، ،ارمنستان،وگرجستان؛ در جنوب خاوری باعراق وسوریه؛ و در شمال باختری (بخش اروپایی) بابلغارستان ویونان همسایه‌ است. همچنین ترکیه از شمال بادریای سیاه، از باختر با دو دریای کوچکمرمره واژه، و از جنوب باختر بادریای مدیترانه مرز آبی دارد. ترکیه کشوری کوهستانی و نسبتاً پرباران است. شکل این کشور مانند یک مستطیل است که از سوی خاور و باختر امتداد یافته‌است.