عراق

عراق

عراقبا نام رسمیجمهوری عراق،کشوری درخاورمیانهو جنوب غربیآسیااست. پایتخت عراق شهربغداداست.

عربیوکردیزبان‌های رسمی عراق هستند.

.گستره عراق ۴۳۸،۳۱۷ کیلومتر مربع  می‌باشد. عراق با ۳۲٬۵۸۵٬۶۹۲ نفر (آمار ژوئیه ۲۰۱۴) جمعیت چهلمین کشور پرجمعیت دنیا است

این کشور از جنوب باعربستان سعودیوکویت، از غرب بااردنو سوریه، از شرق باایرانو از شمال با ترکیههمسایه‌ است.

iraq

بخش بزرگ عراقصحرااست اما مناطق مابین دو روددجلهوفراتحاصلخیز است. قسمت‌های شمالی کشور عمدتاً کوهستانی است و بلندترین قله­‌ی آنحاجی عمرانهم­‌‌مرز با بلندی­‌هایپیرانشهرایران با ارتفاع ۳۶۰۰ متر است. آب و هوای کشور (به جز شمال) عمدتاً صحرایی است با زمستان‌های خنک و گاه سرد و تابستان­‌های خشک و گرم و آفتابی.

مناطق کوهستانی شمال اغلب از زمستان­های سرد با بارش برف و باران برخوردار است که گاهی موجب طغیان رودخانه‌ها می‌شود.