آشنایی با صنایع‌دستی زنجان

آشنایی با صنایع‌دستی زنجان

گلیم‌بافی

واژه گلیم به طور ساده یک فرش با بافت صاف یا یک نوع قالی بدون کرک یا خواب گره خورده است.

انواع گلیم با نقوش سنتی و هندسی خاص استان زنجان، تولید انواع خورجین، جل اسب، نمکدان،‌قاشق‌دان، رختخواب پیچ با همان شیوه بافت گلیم از انواع تولیداتی است که در استان زنجان از رواج بسیار خوبی برخوردار است.

از نقوش رایج در مناطق مختلف زنجان می‌توان به نام‌های هشت توک، پقل، سماوری، توسپاق (در زبان ترکی به معنای لاک‌پشت)، صندوق، اشگل(به معنای سه ترنج) یا تک گل(به معنای یک ترنج) و همچنین ترکیبی همگون از نقوش حیوانی و گیاهی نام برد.