نان ﺍﻟزویی شهرستان گالیکش، استان گلستان

نان ﺍﻟزویی شهرستان گالیکش، استان گلستان

از جمله نان‌های سنتی روستای فارسیان فرنگ و دیگر روستاهای تابعه شهرستان گالیکش است که برای مصارف روزانه یا پذیرایی از میهمانان در فصل بهار پخته می‌شود و علت آن، این است که اَلِزو تنها در ماه های فروردین و اردیبهشت در نقاط جنگلی این منطقه می‌روید.

مهارت پخت نان الزویی به شماره ۱۳۲۷ مورخ ۹۵/۱۰/۶ در فهرست آثار ملی میراث ناملموس کشور به ثبت رسید.

این نان خوشمزه از خمیر، روغن و الزو (نوعی سبزی جنگلی ) تهیه می‌شود.

نان ﺍﻟزویی شهرستان گالیکش، استان گلستان