چوقا

چوقا

چوقا یا چوخا، بالاپوش مردان روستایی و عشایر بختیاری در غرب ایران است که همواره دارای آستین کوتاه است.

این پوشش در بین مردم شهرنشین این قوم نیز در مراسم گوناگون رواج دارد و توسط زنان بختیاری از موی گوسفند بافته می‌شود.

برای بافت یک چوقای متوسط حدود یک کیلو گرم نخ پنبه‌ای (پود) و یک کیلو خامه پشمی به‌کار می‌رود.

چوقا را به‌صورت نواری به عرض ۵۰ سانتیمتر و بلندی حدود ۵/۲ متر می‌بافند. این نوار از دو قسمت مساوی و متفاوت تشکیل می‌شود.

بافت آن ساده‌است و در طول آن نوارهایی به عرض یک سانتیمتر با بافت یک ردیف نازک نخ مشکی جدا می‌شوند.

در یک قسمت همین بافت ساده که راه راه است، ادامه می‌یابد و در قسمت دیگر نقش پله‌ای که رنگ آن مشکی است بافته می‌شود.

مدت زمان لازم برای بافت یک قطعه چوقا حدود ۲۰ روز است.

چوقا