ساز دمبرک( دمبری-دنبرا) از سازهای ملی تاجیکستان

ساز دمبرک( دمبری-دنبرا) از سازهای ملی تاجیکستان.این ساز از خانواده تنبور است که به روایتی،از بین النهرین،از طریق فلات ایران به آسیای میانه رفته است.

alabarztanboor@