دسته: درباره ما

koushk01 resized

تاریخچه مرکزکشور جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۶، به عنوان چهلمین عضو، به کنوانسیون ۲۰۰۳ پیوست. در ۲۸ آوریل ۲۰۱۰، توافق‌نامه‌ای

برای تأسیس مرکز مطالعات منطقه‌ای

پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی تحت نظارت یونسکو، میان دولت

ادامه مطلب