دسته: عمومی

اساسنامه مرکز

مرکز مطالعات منطقه­‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی، تحت نظارت یونسکو(مقوله ۲) (مرکز میراث ناملموس تهران) اساس‌نامه مصوب نشست عادی نخست شورای حکام مرکز میراث ناملموس تهران ۱۶ و ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۱، تهران، جمهوری اسلامی ایران مادّه­‌ی ۱ مقدمه میراث

ادامه مطلب

کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو

کنوانسیون (برای) پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس پاریس، ۱۷ اکتبر ۲۰۰۳ کنفرانس عمومی سازمان آموزشی، علمی، و فرهنگی ملل متحد، که از این پس یونسکو خوانده می‌شود، در سی‌ودومین نشست خود که در مورخه‌ی ۲۹ سپتامبر لغایت ۱۷ اکتبر ۲۰۰۳ در پاریس برگزار گردیده، بازگشت به مقررات

ادامه مطلب

تاریخچه تاسیس

کشور جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۶، به عنوان چهلمین عضو، به کنوانسیون ۲۰۰۳ پیوست. در ۲۸ آوریل ۲۰۱۰، توافق‌نامه‌ای برای تأسیس مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی تحت نظارت یونسکو، میان دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و

ادامه مطلب