دسته: کشور های منطقه

Flag of Lebanon.svg

لبنان

لبنان کشوری کوچک و کوهستانی در غرب آسیا و خاورمیانه است و در کنار کرانه خاوری دریای مدیترانه قرار دارد. پایتخت این کشور، شهر بندری بیروت می‎باشد.

زبان رسمی لبنانعربیاست، اما هر یک از اقلیت‌های نژادی به زبان خود سخن می‌گویند.زبان فرانسهنیز کاربرد دارد.

ادامه مطلب
Flag of Kazakhstan.svg

قزاقستان

قزاقستان در

آسیای میانه است.پایتخت این کشور در سال ۱۹۹۸ ازآلماتیدر جنوب که بزرگ‌ترین شهر کشور است بهآستانهدر شمال منتقل شد.

آستانه، پایتخت کنونی قزاقستان شهری است بسیار سرد و بادخیز که دمای هوا در زمستان در آن به منفی ۴۰ درجه می‌رسد. زبان قزاقی

ادامه مطلب
Flag of Kyrgyzstan.svg

قرقیزستان

جمهوری قرقیزستانمعروف بهقرقیزستانکشوری محصور به خشکی است در آسیای مرکزی. پایتخت آنبیشککاست. زبان‌های رسمی قرقیزستان، زبان روسیو

قرقیزیاست. قرقیزستان ۱۹۸٬۵۰۰ کیلومتر مربع مساحت و ۵٬۱۴۶٬۰۰۰ نفر جمعیت دارد.جمهوری قرقیزستان در قسمت شمال شرقیآسیای مرکزیواقع

ادامه مطلب

عراق

عراقبا نام رسمیجمهوری عراق،کشوری درخاورمیانهو جنوب غربیآسیااست. پایتخت عراق شهربغداداست. عربیوکردیزبان‌های رسمی عراق هستند. .گستره عراق ۴۳۸،۳۱۷ کیلومتر مربع  می‌باشد. عراق با ۳۲٬۵۸۵٬۶۹۲ نفر (آمار ژوئیه ۲۰۱۴) جمعیت چهلمین کشور پرجمعیت دنیا است این کشور از جنوب باعربستان

ادامه مطلب
Flag of Turkey.svg

ترکیه

ترکیه با نام رسمی جمهوری ترکیه،کشوریاوراسیاییاست که بخش بزرگ کشور یعنیآناتولییاآسیای کوچکدر جنوب باخترآسیاوخاورمیانهواقع است و بخش کوچکی نیز به نامتراکیهدر منطقه‌­ی

بالکان(منطقه‌ای در جنوب خاوراروپا)قرار دارد. پایتخت ترکیه، آنکارا و زبان رسمی آن،ترکی

ادامه مطلب
Flag of Tajikistan.svg

تاجیکستان

تاجیکستان یا جمهوری تاجیکستان کشوری درآسیای میانهاست. پایتخت تاجیکستانشهر دوشنبهاست وزبان رسمیآنفارسی تاجیکیاست، گرچهزبان روسینیز کاربرد گسترده­­‌یبازرگانی و حکومتی دارد. پهناوری تاجیکستان ۱۴۳٬۱۰۰ کیلومتر مربع۹۵‌ام در جهان)) است و جمعیت آن ۸٬۱۶۰٬۰۰۰ تن (۹۸ ام در

ادامه مطلب
Flag of Iran.svg

ایران

ایران با نام رسمیجمهوری اسلامی ایران کشوری درجنوب غربی آسیاو در منطقهخاورمیانهبا ۱٬۶۴۸٬۱۹۵ کیلومتر مربع وسعت (۱۸ام در جهان)و بر پایهسرشماریسال ۱۳۹۲ دارای جمعیتی حدود۷۷،۱۸۹،۶۶۹ می‌باشد.پایتخت، بزرگ‌ترین شهر و مرکز سیاسی و اداری ایران،تهراناست. زبان فارسی زبان رسمی ایران

ادامه مطلب
armanestan

ارمنستان

ارمنستان با نام رسمی جمهوری ارمنستان،کشوری درقفقازجنوبی به پایتختیایرواناست. زبان ارمنی، زبان رسمی کشورارمنستاناست. مساحت ارمنستان ۲۹٬۷۴۳ کیلومتر مربع (۱۴۳ام در جهان)است و حدود

۳٬۰۶۰٬۰۰۰ نفر جمعیت دارد . ارمنستان در قفقاز جنوبی در میان دریای سیاه و دریای خزر قرار

ادامه مطلب