دسته: افقانستان

یلدا | چله

نام عنصر یلدا | چلّه کشور ایران و افقانستان سال ثبت ۲۰۲۲ توضیحات مختصر یلدا/ چله به جشن سنتی خورشید و گرمای زندگی اشاره دارد. این مراسم که در ایران و افغانستان انجام می‌شود، در آخرین شب پاییز برگزار می‌شود، زمانی که خانواده‌ها در خانه‌های بزرگ‌تر جمع می‌شوند

ادامه مطلب

نوغانداری و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی

نام عنصر نوغانداری و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی کشور ایران - تاجیکستان - آذربایجان - افقانستان - ترکیه - ترکمنستان و ازبکستان سال ثبت ۲۰۲۲ توضیحات مختصر در نوغان‌سازی و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی، کشاورزان در تمام چرخه زندگی خود از کرم‌های ابریشم

ادامه مطلب

نوروزنام عنصر سال نو(نوروز «Navruz»، «Nawrouz»، «Nevruz»، «Nooruz»، «Novruz»، «Nowrouz» یا «Nowruz») کشور ایران - تاجیکستان - افقانستان - آذربایجان - هند - عراق - قزاقستان - قرقیزستان - ازبکستان- پاکستان - ترکمنستان و ترکیه سال ثبت ۲۰۱۶ توضیحات

ادامه مطلب