دسته: فلسطین

حکایت فلسطینی

نام عنصر حکایت فلسطینی کشور فلسطین سال ثبت ۲۰۰۸ توضیحات مختصر حکایت  فلسطینی یک بیان روایی است که توسط زنان انجام می‌شود. افسانه‌های خیالی، که در طول قرن‌ها تکامل یافته‌اند، هم اکنون درگیر مشکلات و جنگ‌های عرب‌های خاورمیانه است. حکایت، به انتقاد جامعه از دیدگاه

ادامه مطلب