دسته: لبنان

خط عربی: دانش، مهارت و عمل

نام عنصر خط عربی: دانش، مهارت و عمل کشور لبنان سال ثبت ۲۰۲۱ توضیحات مختصر خوشنویسی عربی تمرین هنری دستخط عربی به شیوه ای سیال و روان برای انتقال هماهنگی، ظرافت و زیبایی است. این تمرین که می تواند از طریق آموزش رسمی و غیررسمی انتقال داده شود، از بیست و هشت حرف

ادامه مطلب

الزجل، سرودن و خواندن شعر

نام عنصر الزجل، سرودن و خواندن شعر کشور لبنان سال ثبت ۲۰۱۴ توضیحات مختصر الزجال نوعی شعر عامیانه لبنانی است که در مراسم‌های اجتماعی و خانوادگی و در زندگی روزمره دکلمه یا خوانده می‌شود. مجریان، اعم از زن و مرد، خود را به صورت فردی یا جمعی در موضوعات مختلفی از

ادامه مطلب