پرداختن به زیرساخت‌های مطالعات نظری درباره طب سنتی هدف این محور است، یعنی اینكه طب سنتی شامل چه مفاهیم نظری‌ست؟ آیا به اندازه كافی درباره این مفهوم نظریه‌پردازی صورت گرفته است؟ چهارچوب‌های طب سنتی چه هستند؟ و بر این اساس، چگونه از دیگر مفاهیم مربوط به پزشكی جدا می‌شوند؟ كوشش‌هایی كه برای جمع‌آوری اصطلاحات و واژگان تخصصی طب سنتی انجام شده یا باید انجام شده‌اند کدامند؟ چه استفاده‌هایی را می‌توان از این اصطلاحات و واژگان برای گسترش داده‌های مربوط به طب سنتی کرد؟

داروها در هر مكتب طب سنتی سه منشاء دارند: داروهای گیاهی، داروهای كانی (معدنی) و داروهای جانوری. هدف از این محور آن است که به پرسش‌های زیر پاسخ دهیم:آیا در طب سنتی هنگام ساخت داروها تنها از یک منشأ یا ترکیبی از منشأ‌ها استفاده می‌شود؟ این داروها برای درمان چه بیماری‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرند؟ چه فرایندهایی برای ساخت داروها در طب سنتی مورد استفاده قرار می‌گیرند و تحت چه شرایطی؟ در همین ارتباط چه ابزارهایی در فرایند ساخت دارو مورد توجه قرار گرفته‌اند؟

در همه مكاتب طب سنتی درمان فقط به وسیله دارو صورت نمی‌گیرد، بلكه انواع درمان‌های مادی و معنوی برای درمان فرد بیمار به كار گرفته می‌شوند. در این محور فرایند‌های مختلف درمان فرد بیمار در طب سنتی (از جمله داغ درمانی، خال كوبی شكسته بندی و…..) كه ماهیتی غیر از خوردن دارو دارند مورد توجه قرار گرفته‌اند.

بر اساس طب سنتی، بیماری‌ها چگونه شناخته می‌شوند؟ بدیهی است تا موقعی كه بیماری شناخته نشود نمی‌توان برای آن درمانی جست. همچنین، قابل توجه است كه چگونگی تشخیص بیماری‌ها خود فرایندی است كه مهارت‌های مهمی را در طب سنتی می‌طلبد. بعضی بیماری‌ها فقط عضوی خاص را درگیر می‌کنند. اما بیماری‌های دیگر تمامی بدن انسان را درگیر خود می‌سازند. راهكارهای مختلف تشخیص بیماری‌ها، رده‌بندی بیماری‌ها و راهكارهای اندیشیده در مكتب‌های طب سنتی برای طبقه‌بندی بیماری‌ها در این محور مورد توجه بوده است.

در مكاتب طب سنتی (همچون دیگر روش‌های پزشكی) مجموعه ابزارهایی برای درمان افراد بیمار به كار گرفته می‌شوند. این مجموعه ابزار از جمله شامل انواع وسایل شكسته بندی، دندان‌پزشكی، انواع وسایل مربوط به آئین‌های شفا و مواردی از این دست می‌باشند كه در این محور پرداختن به آنها، معرفی آنها و تببین ساز و كار آنها مورد توجه قرار گرفته است.