پرداختن به زیرساخت‌های مطالعات نظری درباره طب سنتی هدف این محور است، یعنی اینکه طب سنتی شامل چه مفاهیم نظری‌ست؟ آیا به اندازه کافی درباره این مفهوم نظریه‌پردازی صورت گرفته است؟ چهارچوب‌های طب سنتی چه هستند؟ و بر این اساس، چگونه از دیگر مفاهیم مربوط به پزشکی جدا می‌شوند؟ کوشش‌هایی که برای جمع‌آوری اصطلاحات و واژگان تخصصی طب سنتی انجام شده یا باید انجام شده‌اند کدامند؟ چه استفاده‌هایی را می‌توان از این اصطلاحات و واژگان برای گسترش داده‌های مربوط به طب سنتی کرد؟

داروها در هر مکتب طب سنتی سه منشاء دارند: داروهای گیاهی، داروهای کانی (معدنی) و داروهای جانوری. هدف از این محور آن است که به پرسش‌های زیر پاسخ دهیم:آیا در طب سنتی هنگام ساخت داروها تنها از یک منشأ یا ترکیبی از منشأ‌ها استفاده می‌شود؟ این داروها برای درمان چه بیماری‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرند؟ چه فرایندهایی برای ساخت داروها در طب سنتی مورد استفاده قرار می‌گیرند و تحت چه شرایطی؟ در همین ارتباط چه ابزارهایی در فرایند ساخت دارو مورد توجه قرار گرفته‌اند؟

در همه مکاتب طب سنتی درمان فقط به وسیله دارو صورت نمی‌گیرد، بلکه انواع درمان‌های مادی و معنوی برای درمان فرد بیمار به کار گرفته می‌شوند. در این محور فرایند‌های مختلف درمان فرد بیمار در طب سنتی (از جمله داغ درمانی، خال کوبی شکسته بندی و…..) که ماهیتی غیر از خوردن دارو دارند مورد توجه قرار گرفته‌اند.

بر اساس طب سنتی، بیماری‌ها چگونه شناخته می‌شوند؟ بدیهی است تا موقعی که بیماری شناخته نشود نمی‌توان برای آن درمانی جست. همچنین، قابل توجه است که چگونگی تشخیص بیماری‌ها خود فرایندی است که مهارت‌های مهمی را در طب سنتی می‌طلبد. بعضی بیماری‌ها فقط عضوی خاص را درگیر می‌کنند. اما بیماری‌های دیگر تمامی بدن انسان را درگیر خود می‌سازند. راهکارهای مختلف تشخیص بیماری‌ها، رده‌بندی بیماری‌ها و راهکارهای اندیشیده در مکتب‌های طب سنتی برای طبقه‌بندی بیماری‌ها در این محور مورد توجه بوده است.

در مکاتب طب سنتی (همچون دیگر روش‌های پزشکی) مجموعه ابزارهایی برای درمان افراد بیمار به کار گرفته می‌شوند. این مجموعه ابزار از جمله شامل انواع وسایل شکسته بندی، دندان‌پزشکی، انواع وسایل مربوط به آئین‌های شفا و مواردی از این دست می‌باشند که در این محور پرداختن به آنها، معرفی آنها و تببین ساز و کار آنها مورد توجه قرار گرفته است.