برنامه وبینار بین المللی «معماری معاصر و مسئله‌ی میراث فرهنگی ناملموس»

برنامه وبینار بین المللی «معماری معاصر و مسئله‌ی میراث فرهنگی ناملموس»

۹ خرداد ۱۴۰۰

مرکز میراث ناملموس تهران

لینک وبینار

بخش نخست

۱۰:۳۰ تا ۱۰:۴۰  – خوشامدگویی توسط آقای دکتر رضا سجودی، سرپرست مرکز میراث ناملموس تهران

۱۰:۴۰ تا ۱۰:۵۰ شرح برنامه توسط دبیر علمی وبینار، آقای دکتر مصطفی پورعلی، استادیار معماری؛ مدیر کل ثبت و حریم آثار؛  حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

۱۰:۵۰ تا ۱۱:۰۰ پخش ویدئو با موضوع معماری معاصر و مسئلهٔ میراث فرهنگی ناملموس توسط آقای علی حماسی

۱۱:۰۰ تا ۱۲:۳۰میزگرد اول با محوریت ظرفیت‌ها و کاستی‌های معماری معاصر برای میراث فرهنگی ناملموس، با شرکت:

  • آقای دکتر محمد حسن طالبیان، دانشیار دانشگاه تهران و معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛
  • آقای مهندس سید محمد بهشتی، عضو پیوسته فرهنگستان هنر و رییس اسبق پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری؛
  • آقای دکتر سعید ایزدی، دبیر اسبق شورای عالی شهرسازی و معماری کشور؛ استادیار طراحی شهری دانشگاه؛
  • آقای دکتر فرهاد نظری، کارشناس ارشد میراث فرهنگی؛ دبیر کمیته ملی برنامه حافظه‌ی جهانی.

۱۲:۳۰ تا ۱۳:۳۰ استراحت                          

بخش دوم

۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ سخنرانی ویدیویی آقای دکتر بِرند پُلوویتس، مسئول هماهنگی میراث فرهنگی در هامبورگ آلمان با عنوان «میراث معماری آلمان و میراث فرهنگی ناملموس»

۱۴:۰۰ تا ۱۴:۲۰ سخنرانی آقای دکتر محمد سلیم بیگ، مدیر کل اسبق فرهنگ و گردشگری و رییس صندوق ملی هند برای هنر و میراث فرهنگی با عنوان «معماری بومی و مسئله‌ی میراث فرهنگی ناملموس»

۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ میزگرد دوم با محوریت معماری معاصر و میراث ناملموس در حوزه جهانی با تمرکز بر معماری تاجیکستان با شرکت:

  • آقای دکتر دلشاد رحیمی، رییس پژوهشگاه فرهنگ و اطلاعات وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان؛
  • آقای شروین گودرزی، مدیر بخش میراث فرهنگی ناملموس در مرکز میراث ناملموس تهران.

۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰ استراحت                                          

بخش سوم

۱۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰ میزگرد سوم با محوریت ظرفیت‌ها و کاستی‌های معماری معاصر برای میراث فرهنگی ناملموس با شرکت:

  • آقای دکتر محمدمنصور فلامکی، معمار، شهرساز و استاد تمام دانشگاه تهران؛ رییس مؤسسه علمی-فرهنگی فضا؛
  • آقای دکتر محمد حسن طالبیان، دانشیار معماری دانشگاه تهران و معاون میراث فرنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛
  • آقای دکتر علیرضا قلی‌نژاد پیربازاری، عضو هیئت علمی و معاون فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری؛
  • آقای دکتر مصطفی پورعلی، استادیار معماری؛ مدیر کل ثبت و حریم آثار؛ حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی.