نان لواش(LAVASH)

نان لواش(LAVASH)

نام عنصر نان لواش(LAVASH)
کشور ارمنستان
سال ثبت ۲۰۱۴
توضیحات مختصر

لواش، نان محلی و سنتی ارمنستان است که بخش مهمی از فرهنگ آن را در بر می‌گیرد.آماده سازی آن نیازمند مهارت و توانایی بالاییست که غالبا در گروه‌هایی کوچک انجام می‌گیرد. خمیر نان، از ترکیب آرد گندم و آب به دست می‌آید که به شکل توپ‌های کوچک خمیری در می‌آیند. سپس، هر توپ با ورز دادن، به قطعه باریکی از خمیر در می‌آید و با قرار دادن آن بر روی بالشتک مخصوص و کوبیدن نان بر دیواره‌ی تنور سنتی دست ساز، و گذشت زمان سی ثانیه تا یک دقیقه، نان لواش آماده سرو می‌شود.

پخت نان لواش غالبا کاری خانوادگی است؛ به این صورت که زنان و دختران به آماده سازی خمیر و پخت نان، و مردان و پسران به ساخت بالشتک‌ها و تنور مشغول هستند. این الگو به صورت نسل به نسل در خانواده‌ها در جریان است.

نان لواش تا شش ماه سالم و قابل مصرف است، و غالبا با پنیر و سبزی‌های محلی و یا گوشت مصرف می‌شود.

علاوه بر آن، نان لواش، نقشی آیینی و فرهنگی نیز دارد. در مراسم عروسی، نان لواش را بر شانه‌ی تازه عروس و تازه داماد می‌اندازند، تا با خود، برای آن‌ها باروری و موفقیت به همراه بیاورد.

حوزه‌های میراث فرهنگی ناملموس صنعت‌گری سنتی/ دانش و کنش‌هایی که به جهان معطوف‌اند/ کنش‌های اجتماعی، آیین‌ها و جشن‌ها/ سنت‌ها و بیان‌های شفاهی/ هنر‌های اجرایی
تهدید‌ها ____________
SDGs ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار(۱۶)/ پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار(۲)/ دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران(۵)
لینک دسترسی لینک به ICH

08601