فرهنگ و پخت نان های تخت: لواش، کتیرما، جوبکا، یوفکا

فرهنگ و پخت نان های تخت: لواش، کتیرما، جوبکا، یوفکا

نام عنصر فرهنگ و پخت نان های تخت: لواش، کتیرما، جوبکا، یوفکا
کشور ایران – قزاقستان – قرقیزستان – آذربایجان
سال ثبت ۲۰۱۶
توضیحات مختصر فرهنگ تهیه و به اشتراک گذاری نان تخت در کشور های آذربایجان، ایران، قزاقستان، قرقیزستان و ترکیه دجنبه های اجتماعی دارد و باعث شده تا به عنوان یک سنت در وسعت جهانی ادامه یابد. برای تهیه نان (لواش ، کاتیرما ، ژوپکا یا یوفکا) حداقل سه نفر لازم است که اغلب خانواده هستند و هرکدام در تهیه و پخت آن نقش دارند. در مناطق روستایی، همسایگان با هم درمراحل کار و پخت شرکت می کنند. نانوایی های سنتی نیز آن را با استفاده از تنور ، ساج یا کازان می پزند. علاوه بر وعده های غذایی معمولی، نان تخت در عروسی ها، تولد ها، مراسم خاکسپاری، تعطیلات مختلف و هنگام نماز استفاده و مصرف می شود. در آذربایجان و ایران، آن را به دوش عروس می اندازند یا روی سر او خرد می کنند تا برای زوج آرزوی سعادت کند، در حالی که در ترکیه به همسایگان زن و شوهر داده می شود. در قزاقستان  اعتقاد بر این است که در مراسم تشییع جنازه، نان باید برای محافظت از متوفی تهیه شود و در قرقیزستان تقسیم نان زندگی پس از مرگ بهتری را برای فرد متوفی فراهم می کند. این عمل، با مشارکت در خانواده ها و از استاد به شاگرد منتقل می شود. این فرایند، بیانگر مهمان نوازی، همبستگی و اعتقادات خاصی است که نمادی از ریشه های مشترک فرهنگی بین جوامع است.
حوزه‌های میراث فرهنگی ناملموس دانش و کنش هایی که به طبیعت و جهان معطوف اند/ کنش های اجتماعی، آیین ها، جشن ها/ سنت ها و بیان های شفاهی
تهدید‌ها _____________
SDGs پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه جا(۱)/ پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار(۲)/ تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه(۵)/ ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار(۱۶)
لینک دسترسی لینک
تصویر عنصر