مراسم های زورخانه‌ای و پهلوانی

مراسم های زورخانه‌ای و پهلوانی

نامعنصر مراسم های زورخانه‌ای و پهلوانی
کشور ایران
سال ثبت ۲۰۱۰
توضیحات مختصر

پهلوانی یک هنر رزمی ایرانی است که ترکیبی از عناصر اسلام، عرفان و عقاید پارسی باستان است. این مجموعه تشریفاتی از حرکات ژیمناستیک و ورزشی ساخته شده که توسط ده تا بیست مرد انجام می‌شود. هر یک از افراد،  ابزارهایی به نماد سلاح های باستانی به دست می‌گیرند.

این مراسم و آیین در زورخانه انجام می‌شود. ساختار زورخانه، بنایی با معماری گنبدی مقدس و یک گود هشت ضلعی در مرکز و صندلی برای تماشاگران است. مرشد (استاد) که آیین پهلوانی را رهبری می‌کند شعرهای حماسی و عرفانی را اجرا می‌کند و بر طبل و تنبک ضرب می‌گیرد و می‌کوبد. شعرهایی که وی می خواند آموزه‌های اخلاقی و اجتماعی را منتقل می‌کند و بخشی از ادبیات زورخانه‌ای را تشکیل می‌دهد. شرکت‌کنندگان در آیین پهلوانی ممکن است از هر قشر اجتماعی و مذهبی جذب شوند. هر گروه با جامعه محلی خود ارتباط قوی دارد و برای کمک به نیازمندان تلاش می‌کند.

در حین آموزش، دانش آموزان تحت نظارت پیشکسوت از نظر اخلاقی و جوانمردی آموزش می‌بینند. کسانی که بر مهارت‌ها و هنرهای فردی مسلط شوند، اصول مذهبی را رعایت می‌کنند و مراحل اخلاقی و عرفانی را پشت سر می‌گذارند، ممکن است درجه برجسته پهلوانی را بدست آورند، که نشان دهنده درجه و اقتدار در جامعه است. در حال حاضر ، ۵۰۰ زورخانه در سراسر ایران وجود دارد که هرکدام شامل تمرین‌کنندگان، بنیان‌گذاران و تعدادی از پیشکسوتان هستند.

حوزه‌های میراث  فرهنگی ناملموس هنرهای اجرایی/ صنعت‌گری سنتی/ سنت‌ها و بیان‌های شفاهی/ کنش‌های اجتماعی، آیین‌ها و رویدادهای جشنی
تهدید‌ها ____________________
SDGs تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه/ ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار
لینک دسترسی لینک پرونده به Ich