مهارت سنتی قالی‌بافی در کاشان

مهارت سنتی قالی‌بافی در کاشان

نام عنصر مهارت سنتی قالی‌بافی در کاشان
کشور ایران
سال ثبت ۲۰۱۰
توضیحات مختصر

مرکز اصلی برای فرش‌ها، کاشان، می‌توان گفت یکی از سه نماینده‌ی در قالی‌بافیست. بیش از دو سوم قالی‌بافان بانوان هستند. روند قالی‌بافی، با طراحی آغاز می‌شود، که از میان مجموعه‌ای از طرح‌های ساخته شده، شامل نقوشی مانند گل‌ها، برگ‌ها، شاخه‌ها، حیوانات و صحنه‌های برگرفته از تاریخ انتخاب می‌شوند. تار و پودر قالی بر روی دستگاه بافندگی معروف به دار بافته می‌شود.  تار، از پشم یا ابریشم است و با روش منحصر به فرد ایرانی گره زد می‌شود؛ سپس توسط پود بافته‌شده در جای خود نگه داشته و با شانه  برای تثبیت آن سر جای خود، می‌کوبند.  سبک قالی بافی فارسی، که به آن گره نامتقارن نیز گفته می‌شود، با ظرافت مثال زدنی در کاشان انجام می‌شود؛ به طوری که قسمت پشتی فرش به صورت ریز و یکدست گره خورده است.

رنگ قالی‌های کاشان از انواع رنگ‌های طبیعی از جمله ریشه روناس، پوست گردو ، پوست انار و برگ درخت انگور حاصل می‌شود. مهارت‌های سنتی قالی‌بافی کاشان با آموزش مادران و مادربزرگ‌ها به دختران از طریق کارآموزی منتقل می‌شود. همچنین مردان مهارت‌های خود در زمینه طراحی، رنگرزی، قیچی، دستگاه‌های بافندگی و ابزار سازی را می‌آموزند.

حوزه‌های میراث فرهنگی ناملموس ۱٫ دانش و اعمال مربوط به طبیعت و جهان
۲٫ صنایع دستی سنتی
تهدید‌ها ______________________
SDGs دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران(۵)/  ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه(۸)/ تضمین الگوی تولید و مصرف پایدار(۱۶)
لینک دسترسی لینک پیوند به Ich