موسیقی بخشی‌های خراسان

موسیقی بخشی‌های خراسان

نام عنصر موسیقی بخشی‌های خراسان
کشور ایران
سال ثبت ۲۰۱۰
توضیحات مختصر در استان خراسان، بخشی ها به دلیل مهارت موسیقی خود با دوتار مشهور هستند. آن ها اشعار و حماسه های اسلامی و عرفانی ریشه های اسطوره ای، تاریخی یا افسانه ای دارد را بازگو می کنند. موسیقی آن ها ، معروف به مقامی، شامل بخش های موسیقایی یا آوازی است که به زبان های ترکی، کردی، ترکمن و فارسی اجرا می شود. نوایی، گسترده ترین و مشهورترین مقام است: متنوع، آوازی، بدون ریتم و همراه با اشعار عرفانی. دیگر نمونه ها شامل مقام های ترکی تجنی و گرایلی می شود، مضامین مذهبی شاختایی و لوی، یک مقام عاشقانه کهن، که به کرد های کرمانجی خراسان شمالی تعلق دارد. بخشی ها، یک سیم دوتار را نر و دیگری ماده می دانند. رشته مردانه باز ساکن و رهاست، در حالی که ماده به نواختن موسیقی اصلی می پردازد. موسیقی بخشی از طریق آموزش سنتی دانش آموز و استاد، که فقط به اعضای خانواده یا همسایگان مرد محدود می شود، و یا روش های مدرن، که در آن یک استاد طیف گسترده ای از دانشجویان هر دو جنس را از زمینه های مختلف آموزش می دهد انجام می شود. این موسیقی تاریخ، فرهنگ، اصول اخلاقی و دینی و عرفانی را در بین نسل های متفاوت منتقل می کند. بنابراین، نقش اجتماعی بخشی ها فراتر از نقش راوی است و آن ها را به عنوان قاضی، واسطه و شفابخش و همچنین نگهبان میراث فرهنگی قومی و منطقه ای جامعه خود قرار می دهد.
حوزه‌های میراث فرهنگی ناملموس هنر‌های اجرایی/ سنت‌ها و بیان‌های شفاهی/ صنعت‌گری سنتی/ کنش‌های اجتماعی، آیین‌ها و رویداد‌های جشنی
تهدید‌ها ______________
SDGs ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار/ تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه/ دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران/ ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه
لینک دسترسی لینک پرونده به Ich