هنر ساخت و نواختن کمانچه

هنر ساخت و نواختن کمانچه

نام عنصر هنر ساخت و نواختن کمانچه
کشور ایران – آذربایجان
سال ثبت ۲۰۱۷
توضیحات مختصر هنر ساخت و نواختن با کمانچه (کمان کوچک) بیش از ۱۰۰۰ سال است که وجود دارد. در ایران و آذربایجان، عنصر اصلی موسیقی کلاسیک و فولکلور است و اجرای این ساز در مراسم‌ها و اتفاقات اجتماعی مهم همیشه انجام شده است. نوازندگان معاصر عمدتاً از یک کمانچه چهار رشته‌ای استفاده می‌کنند که شامل بدنه و کمان ساخته شده با موی اسب است و نوازندگان به صورت جداگانه یا به عنوان بخشی از ارکسترها اجرا می‌کنند. نوازندگان و سازندگان این ساز، از صنعتگران ، نوازندگان مبتدی یا حرفه‌ای و آموزندگان و دانش آموزان این عنصر هستند. کمانچه بخش اساسی فرهنگ موسیقی در هر دو کشور است و در حالی که ساخت این ابزار منبع مستقیمی برای تأمین هزینه های زندگی است، صنعتگران نیز این هنر را به عنوان یک قسمت قوی از میراث فرهنگی ناملموس جوامع خود می‌دانند. نوازندگان از طریق موسیقی خود مضامین بسیاری را از اسطوره‌ای گرفته تا عرفانی و داستانی منتقل می‌کنند. امروزه دانش اجرا و ساخت کمانچه هم در خانواده‌ها و هم در موسسات و مدارس موسیقی مورد حمایت دولت قرار گرفته. دانش اهمیت موسیقی در ارتقا هویت فرهنگی، نسلی به نسل دیگر، در تمام اقشار جامعه هر دو کشور منتقل می‌شود.
حوزه‌های میراث فرهنگی ناملموس هنر‌های اجرایی/ صنعت‌گری سنتی
تهدید‌ها ___________
SDGs تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه(۴)/ دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران(۵)/ ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه(۸)/ تقویت ابزارهای اجرایی و احیای مشارکت جهانی برای توسعه پایدار(۱۷)
لینک دسترسی لینک