فالک (Falak)

فالک (Falak)

نام عنصر فالک (Falak)
کشور تاجیکستان
سال ثبت ۲۰۲۱
توضیحات مختصر

فالک به معنای بهشت، ثروت و جهان، موسیقی فرهنگ عامه سنتی مردم کوهستان تاجیکستان است. ژانر موسیقایی رسا و فلسفی است و ممکن است توسط یک تک نواز مرد یا زن، اعم از آکاپلا، یا با همراهی تک ساز یا یک گروه رقصنده اجرا شود. آوازهای فالک که با گستره بالای خود مشخص می شوند، اغلب به عشق، درد، رنج، وطن و جدایی و امید به دیدار دوباره پدر و مادر و فرزند یا بین دو عاشق مربوط می شوند. سازهای مورد استفاده برای اجراهای فالک شامل سازهای کوبه ای و زهی؛ سنتی تاجیکستانی مانند ویولن و فلوت است. نوازندگان فالک که به فالکخون ها معروف هستند، خوانندگان و نوازندگان سنتی هستند که در جشن ها، مراسمات آیینی به اجرای فالک می پردازند. با این حال، موسیقی ممکن است در بسیاری از زمینه ها، از جمله در فضای باز؛ هنگام کار در مزارع یا مراقبت از گله ها در کوهستان، یا در طول جشن ها و اجتماعات اجرا شود. همچنین در جشنواره سالانه “روز فالک” اجرا می شود. فالک به عنوان یک حالت روحی و یک نشانگر هویت برای جوامع کوهستانی تلقی می شود. این سنت از نسلی به نسل دیگر در خانواده ها و از طریق آموزش رسمی منتقل می شود.

حوزه‌های میراث فرنگی ناملموس ۱٫ روایات و عبارات شفاهی
۲٫ هنرهای نمایشی
۳٫ اعمال اجتماعی، آیین ها و رویدادهای جشن
تهدید‌ها
SDGs SDG 4 : آموزش با کیفیت
SDG 16 : صلح، عدالت و نهادهای قوی
لینک دسترسی لینک پیوند به ICH