ابرو، هنر ترکی ساخت کاغذ طرح‌دار

ابرو، هنر ترکی ساخت کاغذ طرح‌دار

نام عنصر ابرو، هنر ترکی ساخت کاغذ طرح‌دار
کشور ترکیه
سال ثبت ۲۰۱۴
توضیحات مختصر ابرو هنر سنتی ترکی در ایجاد الگوهای رنگارنگ با پاشیدن و مسواک زدن  قطرات رنگی روی یک ظرف آب روغنی و سپس انتقال الگوها به کاغذ است. این طرح‌ها و جلوه‌ها شامل گل، شاخ و برگ، تزئینات، مشبک، مساجد و ماه ها هستند و برای تزئین در هنر سنتی صحافی استفاده می‌شوند. این مهارت، از روش‌های طبیعی برای استخراج رنگ از رنگدانه‌های طبیعی استفاده می‌کند، سپس با چند قطره از صفرای گاو، نوعی اسید طبیعی،رنگ را آماده ژاشیدن بر روی برگه می‌کنند. هنرمندان، کارآموزان و دست اندرکاران ابرو هنر خود را بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ، هویت و سبک زندگی سنتی خود می‌دانند. دانش و مهارت آن‌ها و همچنین فلسفه پشت این هنر، به صورت شفاهی و از طریق آموزش عملی غیررسمی در روابط استاد و شاگردی منتقل می‌شود. دستیابی به مهارت‌های اساسی در ابرو حداقل دو سال طول می‌کشد. این سنت بدون محدودیت سنی، جنسیتی یا قومی است و نقش بسزایی در توانمند سازی زنان و بهبود روابط اجتماعی دارد. هنر ابرو معاشرت را از طریق گفتگوی دوستانه تشویق می‌کند و روابط اجتماعی را تقویت می کند.
حوزه‌های میراث فرهنگی ناملموس دانش‌ها و کنش‌هایی که به طبیعت و جهان معطوف‌اند/ صنعت‌گری سنتی
تهدید‌ها ____________
SDGs تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه(۴)/ دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران(۵)/ تضمین الگوی تولید و مصرف پایدار(۱۲)/  ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار(۱۶)
لینک دسترسی لینک به ICH
تصویر عنصر