بازی سنتی و هوش و استراتژی:  استراتژیتوزگومبالاک، توزکورگول و مانگالا/گوچورمه

بازی سنتی و هوش و استراتژی: استراتژیتوزگومبالاک، توزکورگول و مانگالا/گوچورمه

نام عنصر بازی سنتی و هوش و استراتژی:  استراتژیتوزگومبالاک، توزکورگول و مانگالا/گوچورمه
کشور ترکیه
سال ثبت ۲۰۲۰
توضیحات مختصر هوش و استراتژی بازی سنتی:  استراتژیتوزگومبالاک، توزکورگول و مانگالا/گوچورمه یک بازی سنتی است که می توان آن را روی تخته های خاص یا به صورت فرضی در مکان هایی مانند حفره های زمین بازی کرد. بازی را می توان با گلوله های ساخته شده از سنگ ، چوب ، فلز و استخوان ، آجیل یا دانه انجام داد که در بین چاله ها پخش می شوند. بازیکنی که بیشترین گلوله را جمع کند ، برنده بازی است. تفاوت های مختلفی در بازی وجود دارد. به عنوان مثال ، تخته می تواند دو ، سه ، چهار ، شش یا نه حفره داشته باشد که به ترتیب تعداد بازیکنان مرتب شده باشد و مدت زمان آن با توجه به تعداد بازیکنان متفاوت باشد. در کشورهایی که این بازی ها رواج دارد ، این عنصر با صنایع دستی دیگر مانند منبت کاری روی چوب و سنگ و ساخت جواهرات ارتباط دارد. استادان منبت کاری روی چوب و سنگ ، تخته ها و گلوله هایی با تزئینات دقیق و همچنین موارد عملی می سازند که نشان دهنده جهان بینی سنتی و خلاقیت هنری آن ها است. این بازی مهارت های شناختی ، حرکتی و اجتماعی و تفکر استراتژیک و خلاق بازیکنان را بهبود می بخشد و به آنها یاد می دهد که صبور و با ملاحظه باشند. این بازی هم به صورت غیررسمی و هم با آموزش رسمی منتقل می شود. اخیراً ، جوامع مربوط همچنین برنامه های دستگاه همراه را برای یادگیری و / یا انجام بازی ایجاد کرده اند که راهی جدید برای انتقال مهارت های مربوطه و افزایش دید این روش در بین نسل های جوان فراهم می کند.
حوزه‌های میراث فرهنگی ناملموس صنعت گری سنتی/   کنش های اجتماعی، آیین ها و رویداد های جشنی
تهدید‌ها ________________
SDGs دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران(۵)/  ایجاد زیرساخت انعطاف پذیر، ترویج صنعتی سازی فراگیر و پایدار و تقویت نوآوری(۹)/  تقویت ابزارهای اجرایی و احیای مشارکت جهانی برای توسعه پایدار(۱۷)/ ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار(۱۶)
لینک دسترسی لینک به ICH
تصویر عنصر