جشن مسیر ماکونو

جشن مسیر ماکونو

نام عنصر  جشن مسیر ماکونو
کشور ترکیه
سال ثبت ۲۰۱۲
توضیحات مختصر جشنواره مسیر ماکونو در مانیسا در ترکیه، به مناسبت بهبودی حفصا سلطان، مادر سلطان سلیمان، که با اختراع خمیری به نام مسیر ماکونو از بیماری بهبود یافت، برگزار می‌شود. هر ساله از ۲۱ تا ۲۴ مارس،  این خمیر توسط یک سرآشپز و کارآموزان از ۴۱ ادویه تازه و گیاهان طبق روش سنتی تهیه می‌شود. تیمی متشکل از ۱۴ زن ،خمیر را در تکه‌های کوچک کاغذ می‌پیچند و ۲۸ امام  و کارآموزانشان قبل از پخش خمیر از بالای مناره و گنبدهای مسجد سلطان، آن را  دعا، و به آن برکت می‌دهند. هزاران نفر از مناطق مختلف ترکیه می‌آیند تا هنگام افتادن تکه‌های نان برای گرفتن آن‌ها به رقابت بپردازند. بسیاری بر این باورند که با انجام این کار، خواسته هایشان برای ازدواج، کار و فرزندان طی یک سال محقق می‌شود. یک ارکستر ۴۵ نفره با لباس سنتی در طول تهیه خمیر و در طول جشنواره موسیقی خاص عثمانی را اجرا می کند. ساکنان مانیسا وابستگی عاطفی عمیقی به جشنواره دارند و این مراسم حس همبستگی شدیدی را در بین جوامع محلی ایجاد می‌کند و این شهر هر ساله تقریباً از همه مناطق ترکیه پذیرای مهمانان است.
حوزه‌های میراث فرهنگی ناملموس کنش‌های اجتماعی، آیین‌ها و رویداد‌های جشنی/ دانش‌ها و کنش‌هایی که به طبیعت و جهان معطوف‌اند/ سنت‌های شفاهی/ هنر‌های اجرایی
تهدید‌ها ___________
SDGs تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین(۳)/  دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران(۵)/  تبدیل شهرها و سکونت گاه های انسانی به مکان های همه شمول، مقاوم و پایدار(۱۱)/  ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار(۱۶)
لینک دسترسی لینک به ICH
تصویر عنصر