مراسم سماع علوی بکتاشی

مراسم سماع علوی بکتاشی

نام عنصر مراسم سماع علوی بکتاشی
کشور ترکیه
سال ثبت ۲۰۱۰
توضیحات مختصر سماع را می‌توان مجموعه‌ای از حرکات عرفانی و زیبای بدن در هماهنگی و موزونی تمام توصیف کرد. آن‌ها یکی از دوازده روش عبادت اصلی هستند که در آیین های سم یافت می‌شوند. اعمال دینی که توسط پیروان علوی بکتاشی انجام می‌شود، یک سیستم اعتقادی مبتنی بر تحسین علی، خلیفه چهارم پس از حضرت محمد (ص) است. سماع توسط سماعچی‌ها ،رقصنده های سماع، اجرا می‌شود. نوازندگان با ساز عود سماع را همراهی می‌کنند. اشکال مختلف سماا در جوامع علوی بکتاشی در سرتاسر ترکیه وجود دارد که هرکدام دارای ویژگی‌های موسیقی و ساختارهای موزون متمایز هستند. یکی از ویژگی‌های ثابت اجرای مراسم، حضور زنان و مردان، در کنار هم است. تشریفات سماع بر اساس مفهوم وحدت با خدا به عنوان بخشی از یک چرخه طبیعی بنا شده است: مردم از خدا می آیند و به خدا برمی گردند. سماع به دو صورت وجود دارد: سماع ایچیری که فقط در میان طرفداران به عنوان بخشی از دوازده عبادت انجام میشود. سماع دیشاری مستقل از عبادت برای ترویج فرهنگ سماع به نسل‌های جوان انجام می‌شود. سماع مهم‌ترین وسیله برای انتقال سنت علوی بکتاشی است. همه اعمال، نقوش و آموزه‌های سنتی به صورت شفاهی منتقل می‌شود و موضوع‌های متمایز هنر و ادبیات مرتبط با این سنت همچنان به رشد خود ادامه می‌دهند. به این ترتیب، سماع نقش مهمی در پرورش و غنی سازی فرهنگ موسیقی سنتی ترکیه دارد.
حوزه‌های میراث فرهنگی ناملموس سنت‌های شفاهی/ هنر‌های اجرایی/  کنش‌های اجتماعی، آیین‌ها و رویداد‌های جشنی
تهدید‌ها _________
SDGs تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه(۴)/ ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار(۱۶)
لینک دسترسی لینک به ICH
تصویر عنصر