ملاقات‌های سنتی صحبت

ملاقات‌های سنتی صحبت

نام عنصر ملاقات‌های سنتی صحبت
کشور ترکیه
سال ثبت ۲۰۱۰
توضیحات مختصر ملاقات‌های سنتی صحبت نقش مهمی در انتقال ادبیات محلی ترکی، رقص‌ها و موسیقی محلی، بازی‌های روستایی و همچنین ارزش‌های اجتماعی دارد. مردان ترک بخصوص در زمستان به طور منظم در داخل خانه ملاقات می‌کنند تا در مورد موضوعات اجتماعی و فرهنگی محلی، حفاظت از سنت ها، و تشویق به همبستگی، احترام متقابل و اجتماعی بودن صحبت کنند. جلسات ممکن است شامل موسیقی، رقص و نمایش باشد که همه از آن‌ها در هنگام مصرف غذاهای محلی لذت برده می‌شود. یک جلسه سنتی صحبت ممکن است تا صبح زود به طول انجامد. جلسات برای مردان بالای ۱۵ یا ۱۶ سال، بدون در نظر گرفتن قومیت، مذهب و وضعیت اجتماعی، آزاد است. با این شرط اساسی که اعضای گروه از خانواده‌های صادق باشند، نسبت به بزرگان خود احترام قائل باشند و قابل اعتماد و مودب باشند و قمار نکنند و مست نباشند. اعضا ممکن است به دلیل از دست دادن جلسه جریمه شوند، مگر در موارد خاص. مادران و همسران اعضا را به دلیل مزایای اجتماعی و فرهنگی تشویق به حضور و همکاری می‌کنند. این گروه‌ها معمولاً از پنج تا سی نفر تشکیل شده و توسط رهبرانی هدایت می شوند که توسط انتخابات منصوب می‌شوند یا توسط بزرگان پیشنهاد می شوند. اعضای گروه، همه از حقوق و تعهدات برابر برخوردارند. جلسات صحبت با انتقال ارزش‌های اخلاقی مانند عدالت اجتماعی، مدارا، خیرخواهی و احترا ، عملکرد آموزشی مهمی را ایفا می‌کنند.
حوزه‌های میراث فرهنگی ناملموس سنت‌های شفاهی/ هنر‌های اجرایی/ کنش‌های اجتماعی، آیین‌ها و رویداد‌های جشنی
تهدید‌ها __________________
SDGs پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه جا(۱)/  تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه(۴)/  کاهش نابرابری در درون و میان کشورها(۱۰)/  ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار(۱۶)
لینک دسترسی لینک به ICH
تصویر عنصر