کمان‌گیری سنتی ترکی

کمان‌گیری سنتی ترکی

نام عنصر کمان‌گیری سنتی ترکی
کشور ترکیه
سال ثبت ۲۰۱۹
توضیحات مختصر تیراندازی با کمان سنتی ترکی شامل اصول ، آیین ها و روش های اجتماعی ، ساخت تجهیزات سنتی ، رشته های تیراندازی با کمان و فنون تیراندازی است که در طول قرن ها تکامل یافته است. در تیراندازی با کمان سنتی ترکیه ، رشته های مختلفی وجود دارد که به صورت پیاده و اسب انجام می شوند. حاملان و تمرین کنندگان به صورت فردی یا جمعی برای بهبود مهارت های خود ، انجام تیراندازی های فردی و شرکت در مسابقات و رویدادهای جشن آموزش می بینند. ساخت تجهیزات سنتی تیراندازی با کمان یکی از اجزای اصلی این عنصر است. این تجهیزات با مواد اولیه مانند درختانی که در شرایط خاص آب و هوایی در ارتفاعات رشد می کنند ، چسبهای آلی ، شاخ ، تاندون ، ابریشم و چرم ساخته می شوند. بنابراین صنعتگران باید دانش پیشرفته ای در مورد طبیعت ، از جمله گیاهان ، حیوانات و آب و هوا داشته باشند. تجهیزات تیر و کمان به طور کلی با خط ، تزیینات و تزیینات تزئین می شوند. صنعتگرانی که در صنعت تجهیزات تیراندازی با کمان سنتی مشغول کار هستند نیز با انتقال مهارت های مربوطه از استاد به شاگرد یا از طریق خودآموزی ، نقش مهمی در حفاظت از این عنصر دارند. در سالهای اخیر ، تعداد قابل توجهی از کمانداران و کارآموزان زن و همچنین تعداد قابل توجهی از سازمانهای غیر دولتی که در تیراندازی با کمان در مناطق مختلف ترکیه فعالیت می کنند ، افزایش چشمگیری داشته است. حاملان و تمرین کنندگان با استفاده از عنصر متناسب با شرایط معاصر ، از زنده ماندن ادامه می دهند.
حوزه‌های میراث فرهنگی ناملموس ______________
تهدید‌ها ______________
SDGs تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین(۳)/  تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه(۴)/  ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی(۸)/  ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار(۱۶)
لینک دسترسی لینک به ICH
تصویر عنصر