کیرک‌پیتار، مراسم کشتی روغنی

کیرک‌پیتار، مراسم کشتی روغنی

نام عنصر کیرک‌پیتار، مراسم کشتی روغنی
کشور ترکیه
سال ثبت ۲۰۱۰
توضیحات مختصر جشنواره کشتی روغنی کیرک‌پینار، در ادرنه ترکیه برگزار می‌شود. هزاران نفر از گروه‌های سنی، فرهنگ‌ها و مناطق مختلف، سالانه به دیدن جنگ پهلوان‌ها، کشتی‌گیران، برای کمربند طلایی کیرک‌پینار و عنوان رئیس پهلوان سفر می‌کنند. هر جشنواره توسط حامی آن، کیرک‌پینار آقا، در مراسمی با چهل گروه از طبل‌های داوول و ساز باد‌ی زورنا برگزار می‌شود. کمربند طلایی با موکب در سراسر شهر حمل می‌شود که نمازگزاران به دنبال آن می‌روند، و سپس در مسجد سلیمیه مستقر می‌شوند. مسابقات کشتی به طور معمول در بین مردان برگزار می‌شود. مجری مراسم، پهلوان‌ها را به حضار معرفی می‌کند و مهارت آن‌ها را بیان می‌کند. در مرحله بعد، روغن دار، کشتی‌گیران را قبل از گرم کردن، به کمک فردی با حوله روغنی می‌کند. کشتی‌گیران هر کدام شلوار کیسپت،  که شلواری ضخیم ساخته شده از پشم بوفالو یا چرم گاو است، می‌پوشند. وقتی کشتی برگزار می‌شود، گروه‌های طبل و زورنا رپرتوار سنتی جشنواره را اجرا می‌کنند. کشتی‌کیرک‌پینار‌ برای مردان از همه فرهنگ‌ها، مناطق و سنین آزاد است و هیچ تفاوتی در بین مذهب‌ها، زبان‌ها و نژاد‌ها قائل نمی‌شود. پهلوان‌‌ها با ویژگی‌هایی مانند سخاوت، صداقت، احترام و پیروی از سنت ها و آداب و رسوم، چهره‌های نمونه‌ای در جامعه محسوب می‌شوند. همه پهلوان‌ها به سنت استاد و شاگردی آموزش می‌بینند.
حوزه‌های میراث فرهنگی ناملموس سنت‌های شفاهی/ هنر‌های اجرایی/  کنش‌های اجتماعی، آیین‌ها و رویداد‌های جشنی/ صنعت‌گری سنتی
تهدید‌ها _______________
SDGs تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین(۳)/ تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه(۴)/ ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار(۱۶)
لینک دسترسی لینک به ICH
تصویر عنصر