مقام عراقی

مقام عراقی

نام عنصر مقام عراقی
کشور عراق
سال ثبت ۲۰۰۸
توضیحات مختصر ‍‍‍‍ مقام عراقی، به عنوان شناخته‌شده‌ترین و اصلی‌ترین سنت موسیقی عراق شناخته می‌شود  که گستره وسیعی از آهنگ‌ها و موسیقی‌های همراه با ساز‌های سنتی را در بر می‌گیرد. علاوه بر این، این سبک محبوب، اطلاعات غنی‌ای از تاریخچه موسیقی منطقه و تاثیرات اعراب در طی قرون بر منطقه را نشان می‌دهد.

مقام عراقی، ارتباط نزدیکی با خانواده موسیقی سنتی ایرانی و آذربایجانی و ازبکستانی، در ساختار و ساز‌ها دارد.

مقام عراقی، گستره زیادی از سبک‌ها و موسیقی‌های پایه‌ای را استفاده می‌کند و در بر می‌گیرد.مقام، بر پایه‌ی بداهه‌خوانی خواننده اصلیسیت که گاهی از سجع برای رهبری و تکمیل اشعار استفاده می‌کند.

بداهه‌خوانی قاری یا خواننده اصلی، تعامل و ارتباط پیچیده‌ای را با تشلقی یا ارکستر ایجاد می‌کند و همراهی زیبای هر دو را در اجرا به ارمغان می‌آورد.

ساز‌های محلی  مانند سنتور، جواز، تنبک و دف در این اجرا‌ها استفاده می‌شود. مقام غالبا در میهمانی‌های خصوصی و یا در چایخانه‌ها و تئاتر‌ها اجرا می‌شود. مقام با ریشه در شعر‌گویی و  شاعری محاوره‌ای و عامیانه خود، نه تنها در بین موسیقی دانان و عالمان مورد احترام است، بلکه به طور کل، مورد احترام و علاقه عامه‌ی مردم نیز هست.

در حالی که غالب موسیقی‌های عربی  در منطقه از بین رفته و یا دچار غرب زدگی شده، مقام عراقی تقریبا دست نخورده و بکر است.

با توجه به اوضاع سیاسی فعلی، کنسرت‌های مقام کمتر ایجاد می‌شود و غالبا در اجراهای خصوصی قبل شنیدن است؛ با این حال، کنسرت‌ها و موسیقی‌های ضبط شده متعددی از مقام عراقی در کشور‌های مختلف، و خارج از عراق، قابل مشاهده و دسترسیست؛ که نشان از محبوبیت و موفقیتآن در این دوره است.

حوزه‌های میراث فرهنگی ناملموس سنت‌ها و بیان‌های شفاهی/ هنر‌های اجرایی
تهدید‌ها _________________
SDGs ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی،اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه(۸)/ رویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار(۱۶)
لینک دسترسی https://ich.unesco.org/en/RL/iraqi-maqam-00076