آیتیش یا آیتیس، هنر بداهه گویی

آیتیش یا آیتیس، هنر بداهه گویی

نام عنصر آیتیش یا آیتیس، هنر بداهه گویی
کشور قرقیزستان
سال ثبت ۲۰۱۵
توضیحات مختصر آیتیش یک مسابقه با محوریت شعرهای بداهه است که با همراهی سازهای سنتی موسیقی، دومبرا قزاقستان یا کوموز قرقیزستان، خوانده می‌شود. دو اجرا کننده (آقین‌ها) با یکدیگر رقابت می‌کنند و در مسابقه‌ای که بین ابیات طنزآمیز و تأملات فلسفی در گردش است ،اشعاری را با مضامین گوناگون و بداهه بخوانند. در طول مسابقه، شاعران در مقابل یکدیگر می‌نشینند و در مورد موضوعاتی که مخاطبان انتخاب می‌کنند گفت و گو می‌کنند. برنده، اجرا کننده‌ای است که بهترین مهارت‌های موسیقی، ریتم، اصالت، تدبیر ، خرد و ذکاوت را به نمایش گذاشته است. معنادارترین و شوخ ترین عبارات اغلب به سخنان عامه پسند تبدیل می‌شوند. این عنصر در موارد مختلف ، از جشن‌های محلی گرفته تا رویدادهای سراسری ، که اجرا کنندگان معمولاً از این مسابقه برای طرح مسائل مهم اجتماعی استفاده می‌کنند ، تمرین می‌شود. اگرچه این کار در گذشته فقط توسط آقایان اجرا می‌شد ،امروزه بسیاری از زنان در آیتیش شرکت می‌کنند و از این مسابقه برای بیان خواسته‌ها و دیدگاه‌های زنان استفاده می‌کنند. امروزه، آیتیش یک بخش فرهنگی بسیار محبوب در جوامع چند قومی قرقیزستان و قزاقستان است و بخشی حیاتی از هویت جوامع حامل را تشکیل می‌دهد. اجراکنندگان قدیمی‌ترُ دانش و مهارت خود را به نسل‌های جوان آموزش می‌دهند و منتقل می‌کنند.
حوزه‌های میراث فرهنگی ناملموس هنر‌های اجرایی/ سنت‌ها و بیان‌های شفاهی
تهدید‌ها ______________
SDGs تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه(۴)/ دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران/(۵) رویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار(۱۶)/ تقویت ابزارهای اجرایی و احیای مشارکت جهانی برای توسعه پایدار(۱۷)
لینک دسترسی https://ich.unesco.org/en/RL/aitysh-aitys-art-of-improvisation-00997
تصویر عنصر