صنعت آک‌کالپاک، هنر ساخت کلاه های مردانه قرقیز

صنعت آک‌کالپاک، هنر ساخت کلاه های مردانه قرقیز

نام عنصر صنعت آک‌کالپاک، هنر ساخت کلاه های مردانه قرقیز
کشور قرقیزستان
سال ثبت ۲۰۱۹
توضیحات مختصر صنعت آک‌کالپاک یک صنعت سنتی قرقیزستان است. آک کالپاک یک کلاه مردانه سنتی است که با نمد سفید ساخته می‌شود، و دارای مفاهیم آیینی عمیق است. صنایع دستی آک‌کالپاک مجموعه‌ای از دانش و مهارت تجمعی است که همیشه در حال پیشرفت است و توسط زنان پیشه‌ور در جوامع ساخته و پرداخته می‌شود که شامل نمدمالی، برش و خیاطی و گلدوزی با الگو است. دانش و مهارت‌های مرتبط از طریق مربیگری شفاهی، آموزش عملی و ساخت مشترک در کارگاه‌ها منتقل می‌شود. بیش از هشتاد نوع آک‌کالپاک وجود دارد که با الگوهای مختلف دارای مفاهیم مقدس و تاریخی تزئین شده است. این کلاه‌ها سازگار با محیط زیست و راهت هستند و از نظر ظاهری شبیه قله برفی است که چهار طرف آن چهار عنصر را نشان می‌دهد: هوا ، آب ، آتش و زمین. چهار خط لبه نماد زندگی است، منگوله هایی که در بالا هستند نماد فرزندان و حافظه اجداد و نماد درخت خانواده است. آک‌کالپاک قبایل و جوامع مختلف قرقیز را متحد می‌کند و باعث می‌شود مردم قرقیز برای سایر اقوام قابل شناسایی باشند. این امر هنگامی ایجاد می‌شود که نمایندگان سایر اقوام برای ابراز وحدت و همدلی آن را در تعطیلات یا روزهای عزاداری بپوشند. در سراسر کشور کارگاه‌های آموزشی وجود دارد که دانش و مهارت‌های مربوط به آن منتقل می‌شود و در سال ۲۰۱۳ طرحی با عنوان “از نسلی به نسل دیگر” در مورد تکنیک‌های سنتی ساخت آک‌کالپاک در سراسر کشور اجرا شد که منجر به نمایشگاه و انتشار کتاب شد.
حوزه‌های میراث فرهنگی ناملموس صنعت‌گری سنتی/  دانش‌ها و کنش‌هایی که به طبیعت و جهان معطوف اند
تهدید‌ها _____________
SDGs دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران(۵)/  ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه(۸)/  تضمین الگوی تولید و مصرف پایدار(۱۲)
لینک دسترسی https://ich.unesco.org/en/RL/ak-kalpak-craftsmanship-traditional-knowledge-and-skills-in-making-and-wearing-kyrgyz-mens-headwear-01496
تصویر عنصر