نوروز

نوروز

نام عنصر نوروز
کشور قرقیزستان
سال ثبت ۲۰۱۶
توضیحات مختصر آغاز سال جدید، غالبا زمانیست که مردم برای کامیابی و آغاز کار‌ ها و اتفاقات جدید آرزو می‌کنند. بیست و یک مارچ، به عنوان آغاز سال جدید در افغانستان، آذربایجان، هند، ایران، عراق، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان علامت گذاری شده است. نام این روز را نوروز نهاده اند. در نوروز، مراسم های مذهبی، آیینی، و مراسم های فرهنگی مختلفی برگزار می‌شود که در حدود دو هفته انجام می‌گیرند.

یکی از امور مهمی که در این دوره انجام می‌شود، جمع شدن دور میزیست که با وسایلی که نماد پاکی، روشنایی، سلامت و ثروت است، آراسته شده. همگی لباس نو بر تن می کنند و به دید و بازدید هم، از جمله بزرگ‌تر‌ها و کهن‌سالان خانواده، می‌روند. در این مراسم افراد به یکدیگر هدیه می‌دهند؛ سهم بزرگی از این هدایا برای کودکان است که گاه در آن کاردستی و آثار ساخت دست نیز وجود دارد.

همچنین، اجراهای خیابانی که تلفیقی از موسیقی و رقص هستند، مراسم‌هایی با حضور و وجود آتش و آب به عنوان سنبل، ورزش های سنتی و ساخت کار‌های دستی و هنری از دیگر امور انجام شده در این مراسم‌اند.

نوروز، با حمایت گوناگونی فرهنگی، برای ساخت جامعه‌ای یک دست و سرشار از صلح و آرامش همکاری می‌کند.

آیین نوروز، نسل به نسل، با مشاهده و اجرا، توانسته زندگی و پویایی خود را حفظ کند و تا به امروز یکی از مهم ترین مراسم‌های آیینی و فرهنگی باقی بماند.

حوزه‌های میراث فرهنگی ناملموس صنعت‌گری سنتی/ دانش و کنش‌هایی که به جهان معطوف‌اند/ کنش‌های اجتماعی، آیین‌ها، جشن‌ها/ سنت‌ها و بیان‌های شفاهی/ هنر‌های اجرایی
تهدید‌ها ______________
SDGs پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه جا(۱)/ دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران(۵)/ ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه(۸)/ رویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار(۱۶)/ تقویت ابزارهای اجرایی و احیای مشارکت جهانی برای توسعه پایدار(۱۷)
لینک دسترسی https://ich.unesco.org/en/RL/nawrouz-novruz-nowrouz-nowrouz-nawrouz-nauryz-nooruz-nowruz-navruz-nevruz-nowruz-navruz-01161
تصویر عنصر