هنر آقین ها، حماسه سرایان قرقیز

هنر آقین ها، حماسه سرایان قرقیز

نام عنصر هنر آقین ها، حماسه سرایان قرقیز
کشور قرقیزستان
سال ثبت ۲۰۰۸
توضیحات مختصر شکل غالب بیان فرهنگی در میان عشایر قرقیزستان روایت حماسه‌ها است. هنر آقین‌ها ، حماسه پردازان قرقیزستان، ترکیبی از آواز،  بداهه نوازی و ترکیب موسیقی است. حماسه‌ها در جشن‌های مذهبی و خصوصی، مراسم فصلی و اعیاد ملی اجرا می‌شوند و با انتقال شفاهی در طول قرن‌ها باقی مانده‌اند.

ارزش حماسه‌های قرقیزستان، عمدتاً در سیر‌های داستانی چشمگیر و پشتوانه‌های فلسفی آن‌ها نهفته است. آن‌ها نمایانگر دایره المعارفی شفاهی از ارزش‌های اجتماعی، دانش فرهنگی و تاریخ قرقیزستان هستند. حماسه برجسته قرقیزستان سه گانه ماناس، با قدمت ۱۰۰۰ ساله است که نه تنها به دلیل طولانی بودن آن، شانزده برابر بیشتر از ایلیاد و ادیسه هومر، بلکه به دلیل محتوای غنی نیز قابل توجه است. با تلفیق واقعیت و افسانه، ماناس وقایع مهم در تاریخ قرقیزستان از قرن نهم را جاودانه می‌کند.

قرقیزها همچنین بیش از چهل حماسه کوتاه‌تر را حفظ کرده و آقین‌ها آن را اجرا کرده‌اند. در حالی که ماناس یک روایت انفرادی است، این حماسه‌های کوتاه تر عموماً با همراهی قموز، سه تار قرقیزی، اجرا می‌شوند. هر حماسه دارای مضمون، ملودی و سبک روایی متمایز است. آقین‌ها، زمانی چهره‌های بسیار قابل احترامی بودند که از منطقه‌ای به منطقه دیگر گشت و گذار می کردند و اغلب در مسابقات قصه‌گویی شرکت می‌کردند. از آن‌ها به دلیل تبحر در روایت، حرکات، لحن و تقلید زنده، که کاملاً متناسب با محتوای بارز احساسی حماسه‌ها است ، قدردانی می‌شوند.

در طی دهه ۱۹۲۰، قسمت اول سه گانه ماناس به صورت کتبی و براساس تفسیر شفاهی خواننده بزرگ حماسه، “ساگین بی” ضبط شد. حماسه‌ها یکی از مولفه‌های اساسی هویت قرقیزستان هستند و همچنان برای نویسندگان، شاعران و آهنگسازان معاصر الهام بخشند. حتی امروز نیز اجرا‌های سنتی با فضاهای فرهنگی مقدس پیوند خورده است. اگرچه امروزه تعداد استادان این مهارت کاهش یافته، استادان مسلط به آموزش به کارآموزان جوان آموزش می‌دهند و با ابتکار عمل برای احیا این سنت، اخیر دولت قرقیزستان به حمایت آ‌ن‌ها می پردازد.

حوزه‌های میراث فرهنگی  ناملموس سنت ها و بیان های شفاهی/ کنش های اجتماعی، آیین ها و رویداد های جشنی
تهدید‌ها _________________
SDGs تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه(۴)/   دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران(۵)/  ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه(۸)/  ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار(۱۶)
لینک دسترسی https://ich.unesco.org/en/RL/art-of-akyns-kyrgyz-epic-tellers-00065
تصویر عنصر