الزجل، سرودن و خواندن شعر

الزجل، سرودن و خواندن شعر

نام عنصر الزجل، سرودن و خواندن شعر
کشور لبنان
سال ثبت ۲۰۱۴
توضیحات مختصر

الزجال نوعی شعر عامیانه لبنانی است که در مراسم‌های اجتماعی و خانوادگی و در زندگی روزمره دکلمه یا خوانده می‌شود. مجریان، اعم از زن و مرد، خود را به صورت فردی یا جمعی در موضوعات مختلفی از جمله زندگی، عشق، دلتنگی، مرگ، سیاست و حوادث روزمره ابراز می‌کنند.

در طول مشاعره، گروه‌های شاعری و موسیقیدان دور میز مملو از ظروف مزه و آراسته دور هم جمع می‌شوند تا در برابر تماشاگران  با ریتم تنبور و دربوکا، ابیاتی را اجرا کنند.

شاعران ابیاتی را اغلب به صورت چالش و مشاعره می‌خوانند که سپس توسط خوانندگان و شنوندگان تکرار می‌شود.

این مبادلات کلامی از زیبایی‌های لبنان است، که اهمیت مدارا، گفتگوی بین جوامع و مذاهب و حق اختلاف را تداعی می‌کند. انتقال الزجال عمدتا غیررسمی، و از طریق مشاهده، تقلید و مشارکت در خانواده و یا به صورت خودجوش انتقال می‌یابد. گروه‌ها و سازمان‌های غیردولتی نیز به طور فعال در تمرین و تفریح ​​آن شرکت می‌کنند.

حضور در بخش مذهبی فرهنگ و آیین لبنان، و مشارکتی بودن الزجال، تداوم آن را ارتقا می‌بخشد مشاعره نقش مهمی در حل تعارضات و تقویت انسجام اجتماعی دارد.

حوزه‌های میراث فرهنگی ناملموس هنر‌های اجرایی/ صنعت‌گری سنتی/ سنت‌ها و بیان‌های شفاهی/ کنش‌های اجتماعی، آیین‌ها و رویداد‌های جشنی
تهدید‌ها ______________
SDGs تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه(۴)/ دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران(۵)/ کاهش نابرابری در درون و میان کشورها(۱۰)/ ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار(۱۶)
لینک دسترسی لینک پیوند به ICH