هنر سنتی خوشنویسی

هنر سنتی خوشنویسی

نام عنصر هنر سنتی خوشنویسی
کشور ایران
سال ثبت ۲۰۲۱
توضیحات مختصر

سنت خوشنویسی همیشه با عمل نوشتن در ایران همراه بوده است و حتی زمانی که نویسندگان سواد محدودی داشتند، خوشنویسی و نوشتن هنوز پیوندهای پیچیده ای داشتند. اما با ظهور چاپ و پیدایش برنامه های کامپیوتری و فونت های دیجیتال، این هنر به تدریج رو به افول نهاد و تاکید بر خوانایی محض جایگزین رعایت خوانایی و زیبایی شناسی شد. این امر باعث کاهش استقبال از خوشنویسی در میان نسل های جدید شد. بنابراین حفاظت از سنت خوشنویسی ایران در دهه ۱۹۸۰ به یکی از دغدغه های اصلی تبدیل شد و برنامه ای ملی برای این منظور توسط سازمان های غیردولتی با همکاری دولت تدوین شد. این برنامه با هدف گسترش آموزش عمومی غیررسمی و رسمی در زمینه خوشنویسی، انتشار کتاب و جزوه، برگزاری نمایشگاه های هنری و توسعه برنامه های درسی دانشگاهی و در عین حال ترویج استفاده مناسب از سنت خوشنویسی متناسب با شرایط زندگی مدرن انجام شد. بخشی از کارهای این برنامه قبل از دهه ۸۰ توسط انجمن خوشنویسان ایران آغاز شد و با توجه به استقبال بی‌نظیر آن، بخش دولتی با باز تعریف و هماهنگی آن در مقیاس وسیع بر اساس تجربیات بخش دولتی و خصوصی، آن را به یک برنامه ملی تبدیل کرد.

حوزه‌های میراث فرنگی ناملموس آداب و رسوم اجتماعی، آیین ها و رویدادهای جشن
صنایع دستی سنتی
تهدید‌ها __________
SDGs آموزش با کیفیت
صلح، عدالت و نهادهای قوی
مشارکت برای اهداف
لینک دسترسی لینک پیوند به ICH