هنر مینیاتور

هنر مینیاتور

نام عنصر هنر مینیاتور
کشور ترکیه
سال ثبت ۲۰۲۰
توضیحات مختصر مینیاتور نوعی اثر هنری دو بعدی است که شامل طراحی و ایجاد نقاشی های کوچک روی کتاب ها، نقشه فرش، منسوجات، دیوار ها، سرامیک ها و … با استفاده از مواد اولیه متفاوت، مانند طلا، نقره و مواد مختلف آلی است. از نظر تاریخی، مینیاتور با نقاشی کتاب که در آن متن از نظر بصری پشتیبانی می شد قابل مثال زدن است؛ اما این عنصر تکامل یافته است و همچنین در معماری و به عنوان یک تزیین در فضاهای عمومی می تواند مشاهده شود. الگوهای مینیاتور نمایانگر اعتقادات، جهان بینی و سبک زندگی به روشی تصویری است و همچنین با تأثیر اسلام شخصیت جدیدی پیدا می کند. هنر مینیاتور توسط کشور های مختلفی ارائه می شود، ولی دارای ویژگی های اساسی است. در همه موارد، این یک کار سنتی است که به طور معمول از طریق روابط مربی و کارآموز (آموزش غیر رسمی) منتقل می شود و به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از هویت اجتماعی و فرهنگی هر جامعه در نظر گرفته می شود. مینیاتور نوع خاصی از چشم انداز را به نمایش می گذارد که در آن اندازه و ابعاد آن با توجه به اهمیت آن ها تغییر می کند. تفاوت اساسی با سبک های واقع گرایانه و طبیعت گرایانه است. گرچه این قرن هاست که وجود دارد، اما همچنان در حال توسعه است و در نتیجه پیوندهای گذشته و حال را تقویت می کند. اصول و تکنیک های سنتی نقاشی حفظ شده است، اما هنرمندان خلاقیت فردی خود را نیز در این روند وارد می کنند.
حوزه‌های میراث فرهنگی ناملموس صنعت گری سنتی/ دانش و کنش های که به طبیعت و جهان معطوف اند
تهدید‌ها ____________
SDGs تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه(۴)/ ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار(۱۶)/ تقویت ابزارهای اجرایی و احیای مشارکت جهانی برای توسعه پایدار(۱۷)
لینک دسترسی https://ich.unesco.org/en/RL/art-of-miniature-01598
تصویر عنصر