سوری جگک (Suri Jagek)

سوری جگک (Suri Jagek)

نام عنصر سوری جگک (Suri Jagek)
کشور پاکستان
سال ثبت ۲۰۱۸
توضیحات مختصر

سوری جگک، یا “تماشای خورشید”، روش و دانش سنتی-نجومی قوم کالاش است (که غالبا در اطراف کوه هندوکش ساکن هستند) که بر پایه بررسی و نظارت بر خورشید و ماه و ستارگان و سایه‌هاست، و با توجه به توپوگرافی محلی. این سیستم، یک ساختار پیچیده از مشاهده تجربیست به مردم کالاش اجازه فهم زمان مناسب برای کاشت بذر، جفت گیری حیوانات و بلایای طبیعی محیط اطراف خود را می‌دهد. همچنین، تقویمی برای تنظیم وقایع مهم اجتماعی، اعیاد، مراسم‌ها و مراسم‌های مذهبی و …  فراهم می‌آورد.سوری جگک، روش ارتباط مردم کالاش  با محیط پیرامون و اهمیت زمینه جغرافیایی آن‌ها برای حفظ روش زندگی آن‌ها را نشان می دهد.

زنده ماندن و انتقال دانش در این سیستم، متکی بر روش خلاقانه اطلاعات و دانش از طریق قصه‌ها و افسانه‌های محلی و  ضرب المثل‌ها  و ترانه ها و بلاغت‌هاست؛ و جنبه‌های خاصی از آن، مانند مطالعه سایه‌ها و استفاده از آن در پرورش گاو و دام، بازسازی شده تا خود رابا دنیای معاصر هماهنگ کند. با این حال، با ظهور عصر دیجیتال، مردم روز به روز بیشتر به سمت فناوری “پیشرفته‌تر” برای پیش‌بینی شرایط آب  هوایی حرکت می‌کنند؛ در حالی که سوری جگک، به عنوان فرهنگی شفاهی باقی مانده، میزان آگاهی از این فرهنگ و مزایای آن، در بین نسل جدید، روز به روز کاسته می‌شود.

حوزه‌های میراث فرهنگی ناملموس دانش و کنش هایی که به طبیعت و جهان معطوف هستند/ سنت ها و بیان های شفاهی/ کنش های اجتماعی، آیین ها و رویداد های جشنی
تهدیدها سالخوردگی متخصص ها/ استاندارد سازی آموزشی/ وجود مانع برای انتقال دانش/ از دست دادن فضای فرهنگی/ تغییرات سریع فرهنگی اجتماعی/ مهاجرت به شهر ها( از روستا)/ افزایش فناوری های جدید/ توریستی شدن
SDGs پایان دادن به گرسنگی(۲)/ اطمینان از کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه(۴)/ اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و اثرات آن(۱۳)/ حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های زمینی(۱۵)/ ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار(۱۶)
لینک دسترسی لینک پیوند به ICH