امضای گواهینامه‌ی ثبت پرونده‌های چندملیتی "نوروز" و "فرهنگ پخت نان لواش" توسط رییس سازمان یونسکو

امضای گواهینامه‌ی ثبت پرونده‌های چندملیتی “نوروز” و “فرهنگ پخت نان لواش” توسط رییس سازمان یونسکو

رییس بخش میراث فرهنگی ناملموس سازمان یونسکو، ثبت پرونده‌های چندملیتی “نوروز” و “فرهنگ پخت نان لواش” را تبریک گفت.

جمهوری اسلامی ایران در یازدهمین اجلاس کمیته‌ی بین‌الدول پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس که در تاریخ ۸ تا ۱۱ آذرماه ۹۵ در آدیس‌آبابا پایتخت اتیوپی برگزار شد، همراه با چند کشور دیگر در منطقه، پرونده‌های چندملیتیِ “فرهنگ پخت نان لواش” و “نوروز” را در فهرست میراث فرهنگی ناملموس بشریت ثبت کرد. ثبت این دست پرونده‌ها که با مشارکت کشورهای مختلف صورت می‌گیرد تأثیر فراوانی در تحققِ همگرایی و صلح پایدار دارد. ثبت پرونده‌های چندملیتی که در فرایند پژوهش و تدوین آن‌ها، کشورهای مختلف با هدفی مشترک همکاری می‌کنند به دلیل تطابق آن با روح کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس (کنوانسیون ۲۰۰۳)، مورد تأکید و حمایت سازمان یونسکو است. پس از ثبت پرونده‌های مذکور و تلاش و پیگیری مؤثر جمهوری اسلامی ایران در این فرایند، گواهینامه‌ی رسمی ثبت این پرونده‌ها که به امضای دبیر کل سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، خانم ایرنا بوکووا رسیده‌است همراه نامه‌ی تبریک آقای تیم کورتیس، رییس بخش میراث فرهنگی ناملموس سازمان یونسکو تقدیم دکتر احمد جلالی، سفیر و نماینده‌ی دایم جمهوری اسلامی ایران در سازمان یونسکو، شد.

مرکز میراث ناملموس تهران، به‌نوبه‌ی خود، ضمن تبریک این اتفاق فرهنگی بزرگ، قدردانِ تلاش‌های مجدانه‌ی معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایران و دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی سازمان میراث فرهنگی است.